ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကို ဝင္ေငြခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳ


ျပည္ပတြင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနေသာ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားက ႏုိင္ငံျခားေငြ အမ်ဳိးအစားျဖင့္ ေပးေဆာင္ရသည့္၀င္ေငြခြန္ကို ဝင္ေငြခြန္ဥပေဒ ပုဒ္မ-၅၊ ပုဒ္မ ခြဲ(ခ)အရ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳျခင္းျဖစ္

2011-12-22

ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားသို႔ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနေသာ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားက အစုိးရသို႔  ေပးေဆာင္ရေသာ ၀င္ေငြခြန္ကို လာမည့္ ဇန္န၀ါရီ ၁ ရက္မွစတင္၍ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳလုိက္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕က တရား၀င္ေၾကညာသည္။ “ဟုတ္ပါတယ္၊ Cabinet အစည္းအေ၀းမွာ ဆံုးျဖတ္လိုက္တာ၊ နယူးရီးယားျဖစ္ေတာ့ မဂၤလာရွိတဲ့သတင္းကို ထုတ္ျပန္ေပးလိုက္တာ”ဟု အစိုးရအဖြဲ႕မွ အဆင့္ျမင့္အရာရွိတစ္ဦးက 7Day News သို႔ အတည္ျပဳေျပာၾကားသည္။ အထက္ပါဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ယေန႔ (ဒီဇင္ဘာ ၂၂ရက္) ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ား၏အစည္းအေ၀း (Cabinet အစည္းအေဝး) တြင္ အတည္ျပဳဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္ပတြင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနေသာ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားက ႏုိင္ငံျခားေငြ အမ်ဳိးအစားျဖင့္ ေပးေဆာင္ရသည့္၀င္ေငြခြန္ကို ဝင္ေငြခြန္ဥပေဒ ပုဒ္မ-၅၊ ပုဒ္မ ခြဲ(ခ)အရ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕၏ အမိန္႔ေၾကညာစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားတြင္ သြားေရာက္လုပ္ကုိင္ေနေသာ ျမန္မာအလုပ္သမားသံုးသန္းေက်ာ္ရိွၿပီး၊ တရားဝင္ သြားေရာက္လုပ္ကုိင္ေနသူမွာ ခုနစ္သိန္းနီးပါးရွိေၾကာင္း အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးျမင့္သိန္းကေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ ထုိင္းႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံတည္းမွာပင္ ျမန္မာအလုပ္သမား သံုးသန္းမွ ေလးသန္းအတြင္းရွိႏုိင္ေၾကာင္း ထုိင္းႏုိင္ငံေရာက္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအေရး ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အင္န္ဂ်ီအုိမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူအခ်ဳိ႕ကေျပာသည္။ ထုိင္းႏုိင္ငံၿပီးလွ်င္ မေလးရွားႏုိင္ငံမွာ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား ဒုတိယအမ်ားဆံုး သြားေရာက္ လုပ္ကုိင္ေနေသာႏုိင္ငံ ျဖစ္သည္။ ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္ဝန္ႀကီးဌာနက ၂၀၁၁ ၾသဂုတ္လ ၁၉ ရက္တြင္ ျပည္ပေရာက္ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား ေပးေဆာင္ေနရေသာ ဝင္ေငြခြန္ကို ၁၀ ရာခုိင္ ႏႈႈန္းမွ ၂ ရာခုိင္ႏႈႈန္းသို႔ ေလွ်ာ့ခ်ေပး ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အဆုိပါဝင္ေငြ ခြန္ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးမႈမွာ ေျခာက္လတည္းအတြက္သာ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အထက္ပါ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေၾကာင့္ ၂၀၁၂ ဇန္န၀ါရီ ၁ ရက္မွစ၍ ျပည္ပအလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ၀င္ေငြခြန္ လံုး၀ေပးေဆာင္စရာမလုိေတာ့ေပ။

Source: PlanetNews  Credit: 7Day News Journal

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: