ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ျပည္သူ ေခါင္းေဆာင္ဆိုတာ က်ေနာ္ အျမဲတမ္း ယံုၾကည္ပါတယ္။


၁၉၉၀၊ ၂၀၁၀ ေရႊးေကာက္ပဲြေတြထက္ တုိင္းျပည္ အျမန္ လမ္းမွန္ေရာက္ဖို႔က ပိုအေရးၾကီးပါတယ္။

အခုဒီေျခေနထိေရာက္လာတာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရင္ဆိုင္ၿပီး လုပ္ရမွာေတြကို လုပ္ျပခဲ့လိုပါ။

က်ေနာ္တုိ႔ တိုင္းျပည္ အေၾကာင္းကို က်ေနာ္တုိ႔ အားလုံးသိပါတယ္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံ ကို မၾကိဳက္လို႔ ဆက္ေအာ္ေနမယ္ အစား၊ ျဖစ္ႏိုင္တဲ့ လမ္းကိုေရြးရမွာပဲ၊

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႔ ျပည္သူအတြက္လုပ္ေပးေနတာကို အားလုံးေလးစားဖို႔လုိပါတယ္။

ေနရာတုိင္းမွာ ကိုယ္က်ဳိးသမားေတြရိွႏိုင္သလုိ၊ လူေကာင္းေတြရိွမွာပါ။

အစဲြအလမ္းမထားပဲ ေျပာင္းလည္းမွူကိုလက္ခံၾကျပီး၊ မည္သည္နည္းျဖင္႔ မဆုိ ဒီမုိကေရစီရဖုိ႔ပါပဲ။

Editor, New Burma Media

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: