ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကို လႊတ္ေပးလိုက္ျခင္းသည္


ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကို လႊတ္ေပးလိုက္ျခင္းသည္ မည္သူ႔တိုက္တြန္းမႈေၾကာင့္မွ မဟုတ္ဘဲ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ထဲမွ လႊတ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္ဟုျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေျပာဆိုလိုက္သည္။

လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ ဇန္နဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔က ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္ေပးခဲ့ျခင္းသည္ မည္သည့္ အဖြဲ႔အစည္း၊ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ တုိက္တြန္းခ်က္မွ် မပါဘဲ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္ျဖစ္ေသာ ပုဒ္မ ၄၀၁၊ ပုဒ္မခြဲ ၁ အရ လႊတ္ေပးျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနတြင္ ယေန႔ က်င္းပသည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ကုိကုိက ေျပာသည္။

“ျပည္တြင္း ျပည္ပက ေတာင္းဆုိလို႔ လႊတ္ေပးတယ္ဆုိတာ လုံး၀မဟုတ္ပါဘူး။ ပုဒ္မ ၄၀၁ ဆုိတာ တဦးတေယာက္ခ်င္းကုိ ၾကည့္ၿပီး ေပးတဲ့ လႊတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ပါ” ဟု ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ကုိကုိက ဆိုသည္။

လႊတ္ေပးခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား အပါအ၀င္ စစ္ေထာက္လွမ္းေဟာင္းမ်ားကုိ ႏုိင္ငံေရးတည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးအား အေႏွာင့္အယွက္ မျပဳသူမ်ားဟု ယူဆေသာေၾကာင့္ လႊတ္ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ေပးပုိ႔ေသာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစာရင္း ၆၀၄ ဦးေပၚကုိ အေျခခံကာ လႊတ္ေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ အက်ဥ္းက်ခံေနရသူ ၄၂၁ ဦး၊ အခ်ဳပ္သား ၉ ဦး ေပါင္း ၄၃၀ ဦးသာ ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယင္းတုိ႔အနက္ ၁၀၇ ဦးမွာ လႊတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အသီးသီးႏွင့္ ရက္ေစ့ကာ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၁၃ ဦးအမည္ထပ္၊ ၅၁ ဦးမွာ အခ်က္အလက္ မျပည့္စုံႏွင့္ ေသဆုံးတဦးႏွင့္ သာသနာေရးဦးစီးဌာနသုိ႔ လႊဲေျပာင္းေပးသူ ၂ ဦးရွိေၾကာင္း ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ကုိကိုက ေျပာသည္။

က်န္ ၁၂၈  ဦးမွာမူ ရာဇ၀တ္ျပစ္မႈႀကီးမ်ားကုိ က်ဴးလြန္ထားသူမ်ားျဖစ္သျဖင့္ လႊတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အက်ဳံးမ၀င္ေသာေၾကာင့္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးအလို႔ငွာ ဆက္လက္ထိန္း သိမ္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔အျပင္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္သူတခ်ိဳ႕ကုိ လႊတ္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ဗုံးခြဲရန္ႀကံစည္သူမ်ားႏွင့္ ျပစ္မႈႀကီးမ်ား က်ဴးလြန္ထားသူမ်ား၊ ယမန္ႏွစ္က ရခုိင္နယ္စပ္တြင္ တာလီဘန္နွင့္ ဆက္သြယ္၊ ေဖာက္ခြဲေရးသင္တန္းတက္သူ ၁၃ ဦး စသူတုိ႔ကုိ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားသည္ဟု ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ကုိကိုက ေျပာသည္။

ထုိ႔အျပင္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ကုိ ရက္ႀကီးရက္ျမတ္မွ မဟုတ္ဘဲ အခြင့္သင့္သည့္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား စာရင္းမ်ားရွိပါက ေပးပုိ႔ရန္ႏွင့္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနက စိစစ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံၿခံဳေရးေကာင္စီကလည္း သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္  တုိင္တုိင္ပင္ပင္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္းလည္း ယင္းက ေျပာသည္။

“က်ေနာ္တုိ႔ဆီမွာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေခၚေခၚ၊ ယုံၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံရသူဆိုဆုိ မရွိပါဘူး။ ႏုိင္ငံေရးလုပ္လို႔ ဖမ္းရမယ့္ ဥပေဒလည္း မရွိပါဘူး။ ႏုိင္ငံေတာ္တည္ၿငိမ္ေရး၊ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရးကုိ ေႏွာင့္ယွက္သူေတြကုိသာ ဖမ္းဆီးထားတဲ့အတြက္ က်ေနာ္တုိ႔ဆီမွာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားရွိတယ္လို႕ မဆုိႏုိင္ပါဘူး” ဟု ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ကိုကိုက ေျပာသည္။

KNU မွ ဖဒုိမန္းၿငိမ္းေမာင္ကုိလည္း တရားဥပေဒအရ အေရးယူေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ဒုတိယအဆင့္အေနျဖင့္ လႊတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ကုိ စဥ္းစားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၀၄ တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတသည္ (က) ျပစ္ဒဏ္လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးပိုင္ခြင့္ရွိသည္၊ (ခ) အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးေကာင္စီ၏ ေထာက္ခံခ်က္ႏွင့္ အညီ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးပုိင္ခြင့္ရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

Source: Burma.Irrawaddy.Org

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: