ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေကာ့မႇဴးၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္မႇ ၀င္ေရာက္ယႇဥ္ၿပိဳင္ရန္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလႇယ္ေလာင္းအျဖစ္ အမည္စာရင္းတင္သြင္း


b42_16

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေကာ့မႇဴးၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္မႇ ၀င္ေရာက္ယႇဥ္ၿပိဳင္ရန္
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလႇယ္ေလာင္းအျဖစ္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းစဥ္

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ လာမည့္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ေကာ့မႇဴးၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္မႇ ၀င္ေရာက္ယႇဥ္ၿပိဳင္ရန္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလႇယ္ေလာင္းအျဖစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔က အမည္စာရင္း တင္သြင္းလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရႇင္အေနျဖင့္ လာမည့္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ၂၀၁၂ ခုႏႇစ္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပသြားမည့္အေၾကာင္းကို ၂၀၁၁ ခုႏႇစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ေၾကညာ ခဲ့ပါသည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသို႔ ၀င္ေရာက္ယႇဥ္ၿပိဳင္မည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႇယ္ေလာင္းအမည္စာရင္းကို ၂၀၁၂ ခုႏႇစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ စတင္တင္သြင္းႏိုင္ၿပီး ဇန္န၀ါရီလ ၃၁ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထား တင္သြင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႇယ္ေလာင္းအမည္ ႐ုပ္သိမ္းလိုက ႐ုပ္သိမ္းႏိုင္သည့္ ေနာက္ဆံုးေန႔ရက္မႇာ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၃ ရက္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏႇင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႇယ္ေလာင္း အမည္စာရင္း တင္သြင္းလႊာမ်ားကို ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၆ ရက္မႇ ၁၀ ရက္ေန႔အထိ စိစစ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားသည္။ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ လာမည့္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္ က်င္းပမည့္ လစ္လပ္ မဲဆႏၵနယ္ ၄၈ ေနရာအားလုံးတြင္ ၀င္ေရာက္ယႇဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရႇင္သည္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္ မိမိအမည္ မဲစာရင္း၌ပါရႇိေစေရး ျပည္သူမ်ားသက္ဆိုင္ရာ ရပ္ကြက္ သုိ႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စု ေကာ္မရႇင္အဖြဲ႔ခြဲ မ်ားႏႇင့္ ဆက္သြယ္ရန္ အသိေပးႏႈိးေဆာ္ထားၿပီး ပါတီမ်ားအေနျဖင့္လည္း မိမိတို႔ စည္း႐ုံးထားသည့္ မဲဆႏၵရႇင္မ်ား၏ အမည္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာမဲစာရင္းတြင္ ပါရႇိေစေရး ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးၾကရန္လည္း ႏိႈးေဆာ္ထားသည္။

News: Eleven Media Group

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: