အေမရိကန္ ေဒၚလာႏွင့္ ျမန္မာက်ပ္ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းအား ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္သြားမည္


အေမရိကန္ တစ္ေဒၚလာႏွင့္ ျမန္မာေငြက်ပ္ လဲလွယ္ႏႈန္းအား ယခင္ေျခာက္က်ပ္အစား ေစ်းကြက္ ေပါက္ေစ်းျဖစ္ေသာ က်ပ္ ၈၀၀ ၀န္းက်င္ျဖင့္ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္မႈ ကိုလာမည့္ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္အစတြင္ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရိွရပါသည္။

လတ္တေလာတြင္မူ ႏိုင္ငံစီးပြားေရးတည္ၿငိမ္ေစရန္ ႐ႈပ္ေထြးသည့္ ႏိုင္ငံျခားေငြ လဲလွယ္မႈစနစ္ကို ဦးစားေပးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း၊ စီမံခန္႕ခြဲမႈအပိုင္းတြင္ လည္း မက္ခ႐ိုစီးပြားေရး တည္ၿငိမ္ မႈကို ထိန္းထားႏိုင္ရန္အတြက္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း IMF မွ ထုတ္ျပန္ေသာ စာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။

“လတ္တေလာ အေျခအေနမွာ အီးယူကေတာ့လာမယ့္ ဧၿပီလမွာ က်င္းပမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲ အေနအထား ကို ႀကည့္ၿပီး စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔ အေရးယူမႈေတြကို ႐ုပ္သိမ္းေပးဖို႔ ေျပာေနၾကတာရွိပါတယ္။ အခုဆို ေနာ္ေ၀ က ၀င္လာၿပီဆိုေတာ့ တျခားအီးယူ ႏိုင္ငံေတြလည္း ၀င္လာဖို႔ႀကိဳးစားတာရွိမွာပဲ။ ျပည္တြင္းမွာ ေငြေၾကး လဲလွယ္ႏႈန္း အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖစ္ေနတဲ့ ကိစၥေတြကိုလည္း မၾကာခင္ ျပင္ဆင္သြားမယ္လို႔ သိရတယ္ဆိုေတာ့ လက္ရွိ အေျခအေနအတိုင္း ဆက္သြားရင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး တိုးတက္လာႏိုင္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ IMF ကိုယ္တိုင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးကို စိတ္၀င္စားေနတဲ့ အပိုင္းလည္းရွိတယ္”ဟု စီးပြားေရးပညာရွင္တစ္ဦးက ေျပာျပခဲ့သည္။

၂၀၁၁ -၂၀၁၂ ဘ႑ာေရးႏွစ္ တြင္မူ ကာကြယ္ေရး အသံုးစရိတ္ GDP ၏ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ သံုးထားၿပီး ပညာေရးတြင္ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ က်န္းမာေရးတြင္ ၁ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ သံုးစြဲခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ထို႔အတူ တစ္ေဒၚလာေပါက္ေစ်း ေျခာက္က်ပ္အစား က်ပ္ ၈၀၀ ႏွင့္ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္သည့္ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း အဆင္ေျပသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကေမၻာဇဘဏ္ဒုတိယ ဥကၠ႒ဦးသန္းလြင္က ေျပာျပခဲ့သည္။

“အရင္တုန္းက ေျခာက္က်ပ္နဲ႔လဲေနရာကေန တရား၀င္လဲလွယ္ႏႈန္းကိုက်ပ္ ၈၀၀ နဲ႔ လဲလွယ္မယ္ဆိုေတာ့ ဘက္ဂ်က္အေပၚမွာေတာ့ သက္ေရာက္မႈရွိလိမ့္မယ္။ ဗဟိုဘဏ္ကလည္း၀င္ၿပီး ထိန္းေက်ာင္းဖို႔ လိုလိမ့္မယ္။ IMF အျပင္ တျခား ပညာရွင္ေတြရဲ႕အျမင္ကိုလည္း ယူသြားဖို႔ရွိပါတယ္။ အခုလည္း ေစ်းကြက္ထဲမွာ က်ပ္ ၈၀၀ နဲ႔ပဲလည္ပတ္ေနတာ ဆိုေတာ့လာမယ့္ ဘ႑ာေရးႏွစ္ အစေလာက္မွာေတာ့ အဆင္ ေျပသြားလိမ့္မယ္လို႔ ယူဆပါတယ္”ဟု ဦးသန္းလြင္က ေျပာျပခဲ့သည္။

News: weeklyevelen

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: