၆၅ႏွစ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန ့ အခမ္းအနား၊ တိုက်ဳိ၊ ဂ်ပန္။


ႏွစ္စဥ္ ဂ်ပန္ႏိူင္ငံတြင္ ျပည္ေထာင္စုေန ့ အခမ္း အနား ကို က်င္းပလာခဲ့ပါသည္။ ယခုႏွစ္တြင္လည္း ၆၅ ႀကိမ္ေျမာက္  ျပည္ေထာင္စုေန ့ အခမ္းအနား ကို တိုက်ဳိၿမိဳ႕၊ အီခဘူခရိုတြင္ က်င္းပခဲ႔ပါသည္။ Photo: NEW BURMA MEDIA

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: