တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို စီးပြားေရး လုပ္ကြက္တစ္ခု အျဖစ္သာ မျမင္ရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကား


7215

Southern People Weekly မဂၢဇင္း မ်က္ႏွာဖံုးအား ေတြ႔ရစဥ္

အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဗဟိုအလုပ္ အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ား အတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ရန္ ေနရာတစ္ခု အျဖစ္သာ မျမင္ရန္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ Guangdong အေျခစိုက္ Southern People Weekly မဂၢဇင္း ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“တ႐ုတ္ျပည္သူေတြ အေနနဲ႔ ကြၽန္မတို႔ကို ပိုၿပီးနားလည္မႈ ေပးႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္တဲ့အခါမွာ ႏွစ္ႏိုင္ငံျပည္သူေတြရဲ႕ အနာဂတ္ ဆက္ဆံေရးကို ထည့္တြက္ စဥ္းစားမယ္ ဆိုတာကိုလည္း ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္”ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အဆိုပါ အင္တာဗ်ဴးတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အနာဂတ္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတို႔ႏွင့္ပါ ဆက္ဆံေရး တိုးတက္ေကာင္းမြန္ရန္ အားထုတ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ တက္လာၿပီး ေနာက္ပိုင္း ဒီမိုကရက္တစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနေသာေၾကာင့္ အေမရိကန္ အပါအ၀င္ ဥေရာပသမဂၢ အဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ား ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးမ်ား တိုးတက္လာ႐ုံ သာမက အဆိုပါႏိုင္ငံမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ခ်မွတ္ထားသည့္ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကိုလည္း တစ္ဆင့္ ၿပီးတစ္ဆင့္ ေလွ်ာ့ခ်ေပးလ်က္ ရွိေနသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အဆိုပါ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ားေၾကာင့္ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံအေပၚ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္စီးပြားေရး အရ မွီခိုခဲ့ရမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။

Ref: Weeklyeleven.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: