သတၱိေျပာင္ေျမွာက္တဲ.ျမန္မာျပည္ဖြားကခ်င္ေလး ကိုေအာင္လ


အေမရိကန္က ကခ်င္လူမ်ိဴးfighter

ကခ်င္လူမ်ိဴးျမန္မာသတၱိခဲ ေအာင္လပါ သူ.ကို ဗမာ.စပါးအုန္းလို.အမည္ေျပာင္ေပးထားပါတယ္ ဗမာ.စပါးအုန္းဆိုတာလဲ သိက်တဲ.အတိုင္းပဲ အားလံုဖိုက္ရဲတယ္ေနာ.
သူ.ရဲမတ္လ ၁၆ ရက္ေန.အေမရိကန္ႏိုင္ငံ.. SHEET METAL WORKER’S UNION HALL, PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA, ပင္ဆယ္ေဗးနီးယားျပည္နယ္ရဲ႕.. ဖီလာဒဲဖီးယားၿမိဳ႕ မွာ ဖိုက္မဲ.ပြဲနဲ.သူရဲ.အခ်က္အလက္တခ်ိဴ.ပါ
ဒီလိုလဲေဆာ္ဖူးတယ္
ဒီလိုလဲခံရဲတယ္
ဒီလိုလဲ ယွဥ္ရဲတယ္
ေဟာဒီလိုလဲ ကိုင္ေပါက္တယ္
ေနာက္က လူ ေတာင္ေၾကာက္ေနသလိုပဲ ေအာက္ကလူကေတာ.မေျပာနဲ.
ျမန္မာျပည္ဖြားေတြသတၱိကြ

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: