နည္းပညာ ဆုိင္ရာဝက္ဆုိဒ္ မ်ား..


1. www.worldenglishinstitute.org

(အဂၤလိပ္စာေလ့လာလိုသူမ်ားအတြက္ TOEFL အေထာက္အကူျပဳစာစဥ္ရရွိႏိုင္သည္)

2. www.shareme.com

(ကြန္ပ်ဴတာပညာရပ္မ်ား၊ စီးပြားေရးပညာရပ္မ်ား အပါအ၀င္

ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္မ်ားအေၾကာင္းစံုလင္စြာရရွိႏိုင္သည္)

3. www.learningpage.com

(ဘာသာရပ္အေတာ္စံုပါသည္။ လူလတ္ပိုင္းမ်ားေလ့လာသင့္သည္)

4. www.myanmarnlp.org.mm

( အဂၤလိပ္မွ ျမန္မာသိုဘာသာျပန္ဆိုႏိုင္သည့္ ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္စမ္းသပ္ရန္အတြက္ အခမဲ့ရယူႏိုင္သည္)

5. www.merriam-webster.com

(အဂၤလိပ္စာေလ့လာသူမ်ားအတြက္အေကာင္းဆံုး ေနရာျဖစ္သည္)

6. www.commerce-database.com

(စီးပြားေရးစကားအသံုးမ်ားကို ေလ့လာႏိုင္ေသာ အဘိဓါန္ျဖစ္သည္)

7. www.computerweekly.com

(နည္းပညာဆိုင္ရာသတင္းစံု ေဖာ္ျပထားသည္)

8. http://knowfree.net

(စာအုပ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ဖတ္႐ႈႏုိင္၊ကူးယူႏုိင္သည္)

9. www.fixya.com

( အလြန္ေကာင္းပါသည္ အိမ္သံုးလွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ျပင္ဆင္နည္း၊ အသံုးျပဳနည္းမ်ား ေတာ္စုံလင္ပါသည္)

10. www.universalclass.com

(အြန္လိုင္းေပၚမွ အေ၀းေရာက္သင္ယူႏုိင္ေသာ တကၠသိုလ္ျဖစ္သည္။ ရုပ္ျမင္စနစ္ျဖင့္ တိုက္႐ိုက္သင္ယူႏုိင္သည္)

11. www.houseofplant.co.uk

(အိမ္တြင္းပန္းအလွဆင္နည္းပညာမ်ားအေၾကာင္းေလ့လာႏုိင္သည္)

**************************************************************************************

ကြန္ပ်ဴတာပညာရပ္မ်ား

1. www.thelinuxlab.net

www.lpi.org

(Linux စနစ္ကိုေလ့လာႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။ စာေမးပြဲမ်ားအေၾကာင္းလည္ပါရွိသည္)

2. www.helpwithpcs.com

(ကြန္ပ်ဴတာသင္ခန္းစာမ်ားကို အမ်ဳိးအစားစံုလင္စြာေတြ႕ရသည္)

3. www.simplehelp.net

(မိမိကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ ပတ္သက္၍ ျပႆနာမ်ားရွိခဲ့လွ်င္ ေမးျမန္းႏိုင္သည္)

4. www.asia-oss.net

(Open Source စနစ္ကိုေလ့လာသူမ်ား မျဖစ္မေန၀င္ေလ့လာသင္သည္)

5. www.databasejournal.com

(Databaseသီးသန္႔စုစည္းထားသည္။ အလြယ္တကူသင္ယူႏုိင္သည္)

6. www.wwpi.com

(ကြန္ပ်ဴတာပညာရပ္မ်ားအျပင္၊ Network ပညာမ်ားကိုလည္းသင္ယူႏိုင္သည္)

7. www.fstutorials.com

www.psdfreebee.com

(Photoshop နည္းပညာကို အလယ္ဆံုးေလ့က်င့္ခန္းမ်ားစြာျဖင့္ ေလ့လာႏိုင္သည္)

8. www.educational-software.com

(ေဆာ့ဖ္၀ဲဘာသာရပ္မ်ားကို ေလ့လာသင္ယူႏိုင္သည္)

9. www.educationalsoftware.co.uk

(ေဆာ့ဖ္၀ဲဘာသာရပ္မ်ားကို သင္ယူႏုိင္သည္)

10. www.okino.com

(ဂရပ္ဖစ္သံုးေဆာ့ဖ္၀ဲဘာသာရပ္မ်ားစြာကို ေလ့လာႏို္င္သည္)

******************************************************************

အခမဲ့ရႏုိင္ေသာ E-mail မ်ား

1. www.emailaccount.com

(Domain မ်ားစြာကို စိတ္ၾကိဳက္ရႏိုင္ၿပီးလြယ္ကူသံုးခ် အခမဲ့ရေသာ mail ျဖစ္သည္)

2. www.gawab.com

(Language မ်ားစြာကို စိတ္ၾကိဳက္ရႏုိင္ၿပီး လြယ္ကူစိတ္ၾကိဳက္ရႏိုင္ၿပီးလြယ္ကူသံုး ခ် အခမဲ့ရေသာ mail ျဖစ္သည္)

3. www.inbox.com

(သံုးအားေကာင္းၿပီး လိုင္း၀င္ထြက္လြယ္ကူျမန္ဆန္ကာ 5GB ေပးထားေသာ free mail ၀န္ေဆာင္မႈျဖစ္သည္)

4. www.hotmail.com

(Microsoft မွ လႊင့္တင္ထားေသာ ၀န္ေဆာင္မႈျဖစ္သည္)

5. www.mail.com

(အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားစြာကိုရရွိသံုးစြဲႏိုင္သည္)

6. www.myway.com

(အလွဆံုးေသာျပင္ဆင္မႈမ်ားျဖင့္ ရရွိႏိုင္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈ ျဖစ္သည္)

7. www.dora.com

(၎တြင္လည္း ျပင္ဆင္ပံုအလွတစ္မ်ိဳးႏွင့္ ျမင္ေတြ႔ရရွိႏိုင္သည္)

8. http://mail.yahoo.com

(အတန္အသင့္ နာမည္ရွိေသာ yahoomail ျဖစ္သည္)

9. www.eudora.com

(နာမည္ေတာ့ရွိပါတယ္။ ျမန္မာပရိသတ္နည္းပါတယ္)

10. www.30gigs.net

(အခမဲ့ 30GB ရရွိႏိုင္ေသာ ေမးလ္၀န္ေဆာင္မႈျဖစ္သည္)

*************************************************************************

ျမန္မာပရိသတ္ေတြဟာ တစ္ခုခုရွာမယ္ဆိုင္ရင္ google ကိုပဲ သတိရမိၾကပါတယ္။

ဒါေပမယ္ အျခားရွာေဖြေရးအင္ဂ်င္အသစ္ေတြ ေပၚေနတယ္ဆိုတာကို အခ်ိဳ႕က မသိၾကပါဘူး။

တစ္ခ်ိဳ႕ရွာေဖြေရးအင္ဂ်င္ေတြဆိုရင္ google ေလာက္နီးပါးေကာင္းမြန္ၿပီး၊ အခ်ိဳ႕ဆိုရင္ သာတယ္လို႔ေတာင္

ဆိုႏိုင္ေလာက္ေအာင္ေကာင္းတာေတြ႕ရပါတယ္။

အခု ရွာေဖြေရးအင္ဂ်င္အသစ္ေတြကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္……

1.

www.goodsearch.com

2.

http://www.k**o.com

3.

www.WolframAlpha.com

4.

www.clusty.com

5.

www.dogpile.com

6.

www.bing.com

7.

www.altavista.com

8.

www.ask.com

9.

www.lycos.com

10.

www.webcrawler.com

11.

www.cuil.com

12.

www.yahoo.com

13.

www.ixquick.com

14.

www.msn.com

15.

www.alltheweb.com

16.

www.excite.com

စသည္တို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: