ထီေပါက္ခ်င္သူမ်ားအတြက္


ကြ်ႏ္ုပ္ႏွင့္ပါတ္သက္ေသာ မိတ္ေဆြမ်ားအား တစ္ခုေျပာခ်င္သည္မွာ ထီကံ ေကာင္းမြန္ တိုးတက္ေစေသာ နည္းရွိပါသည္။ ထိုနည္းအတိုင္း ယံုယံုၾကည္ၾကည္ျဖင့္ ေန႔စဥ္ ရက္ဆက္ ေဆာင္ရြက္ပါက မ်ားမၾကာမီွ အခ်ိန္ကာလအတြင္း ထီေပါက္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း မိတ္ေဆြမ်ား၏ အက်ိဳးကို အမွန္တကယ္ လိုလားေသာသူ တစ္ဦး အေနႏွင့္ ေရးသားေဖာ္ျပ လိုက္ရေပသတည္း။ “ဆရာ ဟိန္းတင့္ေဇာ္ (ေဗဒင္ပညာ)”

ဂဏန္းဘုရားရွိခိုး

၁။ ဧေကာ – ေလာကဓာတ္တစ္ခုမွာ တစ္ဆူတည္းသာလွ်င္ အတူမရွိ။ အတုမရွိ ပြင့္ေတာ္မူၾကကုန္ေသာ ျမတ္စြာ ဘုရားတို႔အား။ နေမာ-ရွိခိုး ပါ၏အရွင္ဘုရား။
၂။ ဒြိေကာ-႐ုပ္နာမ္ႏွစ္ပါး၊ ျမတ္တရားကို ပိုင္ျခားထင္ထင္ သိျမင္ေတာ္ မူၾကကုန္ေသာ ဘုရား ပေစၥကဗုဒၶါ ရဟႏၱာႏွင့္ အရိယာသာ၀ကတို႔ အား။ နေမာ-ရွိခိုးပါ၏အရွင္ဘုရား။
၃။တိေကာ-ဘုရားျမတ္ရတနာ တရားျမတ္ရတနာ သံဃာျမတ္ရတ နာ ရတနာျမတ္သံုးပါးတို႔အား။ နေမာ-ရွိခိုးပါ၏အရွင္ဘုရား။
၄။စတုေကာ-သတိပ႒ာန္ေလးပါး၊သမၼပ႒ာန္တရားေလးပါ။၊ ဣဒၶိပါဒ္ ေလးပါးျမတ္တရားတို႔အား။ နေမာ-ရွိခိုးပါ၏အရွင္ဘုရား။
၅။ ပဥၥေကာ-ဗိုလ္ငါးပါး၊သီလေတာ္ျမတ္ငါးပါးတို႔အား။ နေမာ-ရွစ္ခိုးပါ
၏အရွင္ဘုရား။
၆။ဆ႒ေကာ-ဘုန္းေတာ္ေျခာက္ပါး၊ညာဏ္ေတာ္ေျခာက္ပါး၊ ေရာင္ ျခည္ေတာ္ေျခာက္ပါးပိုင္ရွင္ ဘုရားရွင္အား။ နေမာ-ရွိခိုးပါ၏အရွင္ ဘုရား။
၇။ သတၱေကာ- ေဗဇၥ်င္ခုႏွစ္ပါး၊ သူေတာ္ေကာင္းတရားခုႏွစ္ပါးတို႔ အား။ နေမာ-ရွစ္ခိုးပါ၏အရွင္ဘုရား။
၈။ အ႒ေကာ-မဂၢင္ရွစ္ပါးတရားေတာ္ကို။ နေမာ-ရွိခိုးပါ၏အရွင္ဘုရား။
၉။န၀ေကာ- ဂုဏ္ေတာ္ကိုးပါးႏွင့္တကြ၊ အဂၤါကိုးတန္ ျပည့္စံုမွန္ေသာ ပိတကတ္သံုးပါးအား။ နေမာ-ရွိ ခိုးပါ၏ အရွင္ဘုရား။
၁၀။ ဒႆေကာ- မဂ္ေလးပါး၊ ဖိုလ္ေလးပါ။ ၊နိဗၺာန္ ပရိယတ္ ဆယ္ပါး ေသာတရားေတာ္ျမတ္ႏွင့္ ပါရမီဆယ္ပါး ျမတ္တရားကို။ နေမာ-ရွိခိုး ပါ၏အရွင္ဘုရား။
ဧေတန သစၥ၀ေဇၨန ၊ ေဟာတု ေမ ဇယ ဂဏနံ။
ဧေတန သစၥ၀ေဇၨန၊ ဤသို႔ဆိုျငား မွန္ကန္ေသာ သစၥာစကားေၾကာင့္။ ေမ-အကြ်ႏ္ုပ္အား။ ဇယဂဏနံ။ ဂဏန္းနံပါတ္မ်ားႏွင့္ ပါတ္သက္ေသာ ေအာင္ျမင္ျခင္းမဂၤလာသည္။ ေဟာတု- ျဖစ္ပါေစသတည္။

 

ဆရာ ဟိန္းတင့္ေဇာ္ (ေဗဒင္ပညာ)

http://www. heintinzaw.com/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: