ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳလုိက္ၿပီး။


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ အမည္စာရင္း တင္သြင္းမႈ ကန္႔ကြက္လႊာကို ရန္ကုန္တိုင္း ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မွ ပယ္ခ်လိုက္ၿပီး တခ်ိန္တည္းတြင္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳလုိက္ၿပီဟု ရန္ကုန္တိုင္း ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးကိုကိုက မဇၩိမကို ေျပာသည္။

“အယူခံလႊာကို တိုင္းေဒသၾကီး ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲက ပလပ္လိုက္ပါတယ္။ ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းေတြကိုလည္း ဒီေန႔ ထုတ္ျပန္ခိုင္းလုိက္ပါၿပီ။ ၃:၃ဝ ေလာက္က အန္ကယ္တို႔ ထုတ္ျပန္ခိုင္းလုိက္ၿပီ” ဟု ဦးကိုကို က ေျပာသည္။al

ရန္ကုန္တိုင္း ေကာ့မႉးၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ညီၫြတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပါတီ၏ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးတင္ရီ၏ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ကန္႔ကြက္လႊာကို တိုင္းေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မွ အဂၤါေန႔တြင္ ပလပ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယင္းအျပင္ ရန္ကုန္တိုင္း ေကာ့မႉးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဝင္ေရာက္အေရြးခံၾကမည့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား အျဖစ္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ NLD မွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ၾကံ့ခိုင္ေရးပါတီမွ ေဒါက္တာစိုးမင္း၊ ညီၫြတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီမွ ဦးတင္ရီတို႔ကိုလည္း ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ ရန္ကုန္တိုင္း ေရြးေကာက္ပြဲ
ေကာ္မရွင္က အဂၤါေန႔တြင္ အသိအမွတ္ျပဳလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ဦးတင္ရီ၏ ကန္႔ကြက္လႊာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အဂၤလန္ႏိုင္ငံတြင္ အၿမဲတမ္း ေနထိုင္ခြင့္ကဒ္ ရရွိထားသူ
ျဖစ္ျခင္း၊ ရရွိသည့္ ဆုေငြမ်ားကို ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားတြင္ အပ္ႏွံထားျခင္း၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံ နယူးေဒလီတြင္ ေနထုိင္စဥ္ အခြန္ေငြမ်ားကို ျမန္မာသံ႐ံုးသုိ႔ ေပးေဆာင္ျခင္းမရွိဘဲ ၿဗိတိန္အစိုးရသို႔သာ ေပးေဆာင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားသား အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကို ခံစားေနသူျဖစ္သည္ဟု စြပ္စြဲထားၿပီး ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၁၂၁ ႏွင့္ ၿငိစြန္း
ေနျခင္းေၾကာင့္ ကန္႔ကြက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေဖၚျပထားသည္။

၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၂၁ ပုဒ္မခြဲ (စ) တြင္ ႏိုင္ငံျခားအစိုးရ၏ လက္ေအာက္ခံ ျဖစ္သူေသာ္လည္း
ေကာင္း၊ တိုင္းတပါး၏ ႏုိင္ငံသားေသာ္လည္းေကာင္း ခံစားရေသာ အခြင့္အေရးမ်ား သို႔မဟုတ္ ေက်းဇူးခံစားခြင့္မ်ားကို ခံစားႏုိင္ခြင့္ ရွိသူသည္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံပိုင္ခြင့္ မရွိရဟု ေဖၚျပထားသည္။

ဦးတင္ရီ၏ အထက္ပါ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ခိုင္လံုသည့္ သက္ေသ အေထာက္အထား မရွိျခင္းေၾကာင့္ ကန္႔ကြက္မႈကို ပယ္ခ်လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟုလည္း ဦးကိုကိုက မဇၩိမကို ေျပာသည္။

“ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ အိႏၵိယမွာေနခဲ့တုန္းက အခြန္ေငြ မေဆာင္ခဲ့ဘူးေပါ့။ အဲဒီလိုမ်ဳိး သူေျပာ႐ံုနဲ႔ေတာ့ အန္ကယ္တို႔က လက္မခံဘူး။ အေထာက္အထား အခိုင္အမာ တင္ျပရမယ္။ အဲဒီလိုမ်ဳိး မေဆာင္ခဲ့တာကို ဘယ္မွတ္တမ္း မွတ္ရာေတြရွိသလဲ။ သက္ဆိုင္ရာ သံ႐ံုးက စာရြက္စာတမ္း ျပေလ။ သူ ရေအာင္ယူၿပီး အန္ကယ္တို႔ကို တင္ေလ။ ဟိုစာေစာင္ထဲမွာ ပါတာကိုကူး၊ ဒီက ၾကားတာကို ထည့္ေရး၊ ဒါမ်ဳိးဆိုရင္ေတာ့ ခိုင္မာတဲ့ အေထာက္အထား မဟုတ္ဘူးေလ။ ခိုင္မာတဲ့ သက္ေသအေထာက္အထားေတြ တင္သြင္းဖို႔ သူ႔မွာ တာဝန္ရွိပါတယ္” ဟု ဦးကိုကိုက
ေျပာသည္။

ဦးတင္ရီသည္ သူ၏ ကန္႔ကြက္လႊာကို ရန္ကုန္ေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကို တင္သြင္းခဲ့ေသးၿပီး ဇန္နဝါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ပယ္ခ်ၿပီးေနာက္ အယူခံကို တိုင္း ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သို႔ ထပ္မံတင္ျပခဲ့ရာ တိုင္းေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ယခုကဲ့သို႔ ပယ္ခ်လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ဦးတင္ရီ၏ ကန္႔ကြက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိုင္းေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ အၿပီးအျပတ္ ျဖစ္သည္ ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ နည္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၇၊ ပုဒ္မခြဲ (ခ) တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည္ကို တိုင္းေရြးေကာက္ပြဲ
ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးကိုကိုက ကိုးကားကာ “ဒါ့ေၾကာင့္ အန္ကယ္တို႔က ေနာက္ထပ္တၾကိမ္ကိုေတာ့ အန္ကယ္တို႔က လက္မခံေတာ့ဘူး။ ေရွ႕လုပ္ရမယ့္ အလုပ္ကိုပဲ ဆက္လုပ္ေတာ့မယ္။ ဒါနဲ႔ အခ်ိန္ကုန္မခံႏုိင္ေတာ့ဘူး” ဟု မဇၩိမကို
ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစု NDF ပါတီကလည္း ဦးတင္ရီ၏ ကန္႔ကြက္မႈကို လက္မခံႏုိင္ေၾကာင္း တနဂၤေႏြေန႔က ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသးသည္။

“ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံကို သြားတဲ့အခါမွာ ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္လို႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္တေယာက္ကို ဒီလိုကန္႔ကြက္ျခင္းဟာ ျပည္သူလူထု ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြကိုလည္း ႐ိုက္ခ်ဳိးရာေရာက္တယ္။ ဒီမုိကေရစီ အစဥ္အလာ
ေတြကိုလည္း ပစ္ပယ္ရာေရာက္တယ္။ ႏုိင္ငံေရး ျဖစ္စဥ္ၾကီးကိုလည္း အားနည္းေအာင္ လုပ္ရာက်တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဒါကို က်ေနာ္တို႔ လက္မခံဘူးလို႔ ေျပာတာပါ။” ဟု NDF မူဝါဒေရးရာေကာ္မတီေခါင္းေဆာင္ ဦးခင္ေမာင္ေဆြက မဇၩိကို ေျပာသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေကာ့မႉးၿမိဳ႕နယ္မွ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ အေရြးခံရန္အတြက္ ကရင္တိုင္းရင္းသား အမ်ားစုေနထိုင္သည့္ ဝါးသခၤရြာတြင္ သန္းေခါင္စာရင္း ဝင္ထားၿပီးျဖစ္သည္။

“အဲဒီမွာ ၿပိဳင္မယ္ဆိုေတာ့ ေကာ့မႉးကေနၿပီးေတာ့ မဲထည့္ရမယ္ေလ။ အန္တီက အဓိကကေတာ့ အဲဒီရြာကို ေရြးတာ ကေတာ့ ကရင္တိုင္းရင္းသားေတြရြာမို႔လို႔ပါ။ အဲေတာ့လည္း ကရင္တိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ ပိုၿပီးေတာ့ နီးနီးကပ္ကပ္
ေနႏိုင္ေအာင္လို႔ အဲဒီရြာမွာ မဲထည့္ဖို႔ ေရြးလိုက္တာပဲ”ဟု သတင္းမီဒီယာမ်ားကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာဆို ခဲ့သည္။

ေကာ့မႉးၿမိဳ႕နယ္တြင္ လူဦးေရ စုစုေပါင္း ၁၃၅,ဝဝဝ ခန္႔ ရွိသည့္အနက္ ၂ဝ၁ဝ စာရင္းမ်ားအရ မဲထည့္ႏိုင္သူ စုစုေပါင္း အေရအတြက္မွာ ၈၃,ဝဝဝ ခန္႔ ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

မ်ဳိးသန္႔ | အဂၤါေန႔၊ ေဖေဖၚဝါရီလ ၂၈ ရက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၁၈ နာရီ ၅၀ မိနစ္ – ခ်င္းမိုင္ (မဇၩိမ)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: