၀န္ႀကီးဌာနမ်ား သိန္း ေထာင္ခ်ီ ေငြအလြဲသုံးစားမႈ ေပၚေပါက္


အစိုးရ ၀န္ႀကီးဌာန ၆ ခု ၏ ေငြေၾကး အလြဲသုံးစားမႈ၊ ေငြစာရင္း မမွန္မကန္ ေဖာ္ျပမႈမ်ားအား ျပည္ေထာင္စု စာရင္း စစ္ခ်ဳပ္႐ုံးက ပထမဆုံး အႀကိမ္ ထုတ္ေဖာ္လိုက္သည္။

 

ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ လယ္ယာ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၊ အမွတ္ (၁) (၂) စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန၊ သတၱဳတြင္း၊ သမ၀ါယမ စသည့္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ား၊ စက္႐ုံ အလုပ္႐ုံမ်ားသည္ ၎တို႔ ဌာနမ်ား၏ ေငြစာရင္း လိမ္လည္ေဖာ္ျပမႈ၊ အလြဲသုံး စားမႈ၊ ေငြေၾကး လႊဲေျပာင္းျခင္းဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ား မလိုက္နာမႈ စသည္တို႔အား စစ္ေဆး ေတြ႔ရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ျပန္ၾကားေရးဌာန ရဲ႕ေငြေၾကး မသမာမႈမွာ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၂၀၀၀ ေက်ာ္ျဖစ္ေနတယ္၊ ဒီကိစၥ ဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၄ႏွစ္ကတည္း က မသမာမႈေတြပါတယ္၊ ၀န္ႀကီးကိုယ္တိုင္သိလိမ့္မယ္လို႔ ယူဆယ္၊ တာ၀န္ရွိသူေတြက တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈ ဘယ္လို ေဆာင္
ရြက္ မလဲ ဆိုတာ ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမွာပါ”ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးခိုင္ေမာင္ရည္ က ဧရာ၀တီ ကိုေျပာသည္။

ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီး ဌာနသည္ ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာမ်ား ေရာင္းခ်ေငြ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၂၅၀၀ ေက်ာ္အနက္ သိန္း တေထာင္ ေက်ာ္သာ သက္ဆိုင္ရာဌာနသို႔ လႊဲေျပာင္း ေပးထားေသးေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံးမွ မၾကာေသးခင္က ထုတ္ျပန္ သည့္ အစီရင္ခံစာတြင္ ပါရွိသည္။ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာတိုက္၏ ေငြေၾကးအလြဲသုံးစားမႈေၾကာင့္ တာ၀န္ရွိသူ ၃ ဦးအား ၿပီး ခဲ့သည့္ႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ အတြင္းက အေရးယူမႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသးသည္။

ေငြေၾကးအလြဲသုံးစား ျဖစ္ေပၚခဲ့မႈသည္ ယခင္နအဖ အစိုးရ၏ ၀န္ႀကီးေဟာင္းမ်ား ျဖစ္သည့္ စက္မႈ (၁) ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ ေသာင္း၊ လယ္ဆည္၀န္ႀကီး ဦးေဌးဦး၊ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဆန္း၊ သတၱဳတြင္း ၀န္ႀကီး ဦးအုန္းျမင့္၊ စက္မႈ (၂) ၀န္ႀကီး ဦးစိုးသိန္း၊ သမ၀ါယမ ၀န္ႀကီး ဦးတင္ထြဋ္ တို႔ လက္ထက္၌ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

၎တို႔အနက္ ဦးစိုးသိန္းႏွင့္ဦးေက်ာ္ဆန္းတို႔သည္ လက္ရွိဦးသိန္းစိန္ အစိုးရအဖြဲ႔၏ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ၿပီး၊ ဦးအုန္းျမင့္သည္ မြန္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ဦးေအာင္ေသာင္း၊ ဦးေဌးဦး၊ ဦးတင္ထြဋ္တို႔ကမူ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္သည္။ ဦးေအာင္ေသာင္းသည္ အဂတိလိုက္စားသည့္ ၀န္ႀကီးတဦးဟု နာမည္ေက်ာ္ၾကားသူ ျဖစ္ကာ လက္ရွိတြင္ တိုင္းရင္းသား လက္ နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးေနေသာ အစိုးရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္လည္း ေဆာင္ရြက္ေနသူ ျဖစ္ သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ အမ်ားဆုံးႏိုင္ငံ တခုျဖစ္ၿပီး၊ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၈၃ ႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံက အဆင့္ ၁၈၀ တြင္ရွိေၾကာင္း၊ အာဖဂန္နစၥတန္၊ ေျမာက္ကိုးရီးယားႏွင့္ ဆိုမာလီယာႏိုင္ငံ တို႔သည္ ကမာၻ႔အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈ အမ်ားဆုံးႏိုင္ ငံ မ်ားျဖစ္သည္ဟု Transparency International (TI) ႏိုင္ငံတကာ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈမ်ား ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔ ၏ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ က ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

အမွတ္ (၁) စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနသည္ စက္႐ုံ၌ အသုံးျပဳမည့္ ေလာင္စာဆီဂါလန္ ၂ သိန္းေက်ာ္အား စက္႐ုံအတြက္ အသုံးမျပဳဘဲ ေရာင္းစားခဲ့ျခင္းကို စစ္ေဆးေတြ႔ရွိခဲ့ၿပီး လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန ႏွင့္ အမွတ္(၂) စက္မႈ ၀န္ႀကီးဌာန တို႔သည္ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ား၌ က်ပ္သိန္းေပါင္းမ်ားစြာ အ႐ွႈံးေပၚေနျခင္းကို အျမတ္ေငြဟု ေဖာ္ျပသည့္အျပင္ အ႐ွႈံးေငြပမာဏ ကိုလည္း ေလွ်ာ့၍ ေဖာ္ျပထားသည္။

သတၱဳတြင္း ၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ အမွတ္(၁) သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း မုံရြာ ေၾကးနီ စီမံကိန္း၏ အစုရွယ္ယာ ၅၀ ရာခိုင္ႏွႈန္း အား ေဒၚလာသန္း ၁၀၀ ႏွင့္ ျမန္မာ့ စီးပြားေရးဦးပိုင္ လီမိတက္(ဦးပိုင္)သို႔ ေရာင္းခ်ရာ၌  ဦးပိုင္က ေငြမေခ်ဘဲ ေဟာင္ေကာင္မွ Wanbo Mining Copper Limited ကုမၸဏီက ေပးေခ်ထားသည္ကို စစ္ေဆးေတြ႔ရွိရေၾကာင္း  ျပည္ေထာင္စု စာရင္း စစ္ခ်ဳပ္႐ုံးအစီရင္ခံစာ က ဆိုသည္။

စစ္တပ္ ဦးေဆာင္သည့္ ဦးပိုင္ကုမၸဏီ၌ ေငြေၾကးအလြဲသုံးစားမႈ ျဖစ္ေပၚေနျခင္းကို လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအၾကား ေ၀ ဖန္ ေျပာဆိုမႈမ်ားလည္း ထြက္ေပၚေနသည္။

၂၀၀၉-၂၀၁၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွ စတင္၍ ထိုေငြေၾကး အလြဲသုံးစားမႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္က စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လြန္းေမာင္ ျဖစ္ၿပီး ၎သည္ လက္ရွိအစိုးရ၏ ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္လည္း ျဖစ္သည္။

စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံးက ထုတ္ျပန္သည့္ ေငြေၾကး အလြဲသုံးစားမႈ အစီရင္ခံစာကို လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံျဖန္႔ေ၀ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အသိေပး႐ုံသက္သက္မဟုတ္ဘဲ အဆိုတရပ္ တင္သြင္းေဆြးေႏြး၍ အေရးယူမႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္အထိ လႊတ္ေတာ္က ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါက ေငြေၾကးအလြဲသုံးစားမႈ ေလွ်ာ့က်သြားႏိုင္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေျပာသည္။

အစိုးရ အဆင့္ဆင့္ လာဘ္စားမႈမ်ား ရွိခဲ့ၿပီး ပထမဆုံး အႀကိမ္ေဖာ္ထုတ္လိုက္ျခင္းသည္ ပြင့္လင္းမႈ တခ်ဳိ႕ရွိလာသည္ဟု ယူဆ ေၾကာင္း၊ သမၼတ၏လမ္းညြန္မႈအရစစ္ေဆးေတြ႔ရွိျခင္းျဖစ္၍ သမၼတအေနျဖင့္လည္း ထိေရာက္သည့္အေရးယူမႈလုပ္သင့္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဖသန္း က ေျပာသည္။

ထိုကိစၥအား ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၌ တင္ျပေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္ကာ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္တရပ္ဖြဲ႔ စည္းႏိုင္ေရးအတြက္ ယခုရက္ပိုင္းအတြင္းက်င္းပမည့္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမ်ား၌ ေဆြးေႏြးသြားမည္ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးေရႊမန္း က ေျပာေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းညြန္႔က ေျပာသည္။

ေငြေၾကးအလြဲသုံးစားမႈ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သူမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စု ႀက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ(ႀက့ံခိုင္ေရးပါတီ)၏ ထိပ္ပိုင္း ေခါင္း ေဆာင္မ်ား ျဖစ္ေနေသာ္လည္း အေရးယူမႈ ျဖစ္လာႏိုင္ဖြယ္ ရွိေၾကာင္း၊ ယခုကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား ကိုယ္တိုင္ ေ၀ဖန္ေျပာဆိုမႈမ်ားရွိေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေျပာဆိုၾကသည္။

News: Irrawaddy

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: