လြဲမွားသည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအခ်ိဳ႕၊ မမွ်တသည့္ စည္းမ်ဥ္းအခ်ဳိ႕ျဖင့္ ကန္႔သတ္ စိစစ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျပည္ပမွ တင္သြင္းသူ ကားပိုင္ရွင္မ်ား ထိခိုက္


 

7282a

ျပည္ပမွ တင္သြင္းလာသည့္ကားမ်ားအား ဆူးေလဆိပ္ကမ္းတြင္ ေတြ႔ရစဥ္

ျပည္ပမွ ကားတင္သြင္းသူမ်ား အေနျဖင့္ လြဲမွားေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၊ စည္းမ်ဥ္းအခ်ဳိ႕တို႔ႏွင့္ ကန္႔သတ္ စိစစ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

အဓိကအားျဖင့္ ဆိပ္ကမ္း၌ ယာဥ္စစ္ေဆးမႈ အပိုင္းရွိ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၊ စည္းမ်ဥ္းအခ်ဳိ႕၊ ကြဲလြဲခ်က္မ်ားအေပၚ ဒဏ္တပ္႐ိုက္သည့္ ႏႈန္းထားမ်ား စသည္တို႔မွာ ကားတင္သြင္းသူမ်ားအေပၚ အထိခိုက္ဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ကားတင္သြင္းသူမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

လက္ရွိႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ အဓိက ျပႆနာမွာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ကားေလလံတင္ ေရာင္းခ်သည့္ ကုမၸဏီမ်ားမွ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ကားထုတ္လုပ္သည့္ ခုႏွစ္ႏွင့္ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဌာနဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားစစ္ေဆးသည့္ ကားထုတ္လုပ္သည့္ ခုႏွစ္လြဲမွားကာ အျပင္းထန္ဆံုး ဒဏ္ေၾကးတပ္႐ိုက္မႈျဖင့္ ရင္ဆိုင္ရသည့္ အခက္အခဲျဖစ္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။


ေလလံ စဆြဲတာကေန ေနာက္ဆံုး ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရာက္တဲ့အထိ သက္ေသေတြ အားလံုး ရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီေရာက္ေတာ့ ကား chassis နဲ႔ တိုက္စစ္တဲ့အခါ ေမာ္ဒယ္နိမ့္ေနတယ္ဆိုၿပီး ဒဏ္ေၾကးတပ္႐ိုက္တယ္။ CIF ေစ်းရဲ႕ သံုးဆအထိ႐ိုက္တယ္။ ေသၿပီေပါ့ဗ်ာ။


သတ္မွတ္ ေမာ္ဒယ္အတိုင္း တင္သြင္းေသာ္လည္း ဆိပ္ကမ္းအေရာက္ စစ္ေဆးမႈတြင္ ေမာ္ဒယ္တစ္ႏွစ္နိမ့္သည့္အတြက္ ဒဏ္ေၾကးသံုးဆ တပ္႐ိုက္ရာ ကားေဟာင္းမ်ားအပ္ကာ ကားသစ္တင္သြင္းသူမ်ားမွာ ကားဖိုးအဆံုးခံကာ မေရြးယူႏိုင္ေတာ့သည့္ အေျခအေနမ်ား ႀကံဳရေၾကာင္း၊ သေဘၤာသားမ်ား အေနျဖင့္လည္း ထိုသို႔ ႀကံဳ ေတြ႕ေနၿပီး ျပန္လည္ေရြးယူရန္ မတတ္ႏိုင္ေတာ့သည့္ အေျခအေန ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

7282

ယခုစစ္ေဆးသည့္ ဌာနမွ လြဲမွားသည္ဟု သတ္မွတ္ေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ တင္သြင္းသူ ကားပိုင္ရွင္မ်ားမွာမူ လြဲမွားကာ တင္သြင္းျခင္း မဟုတ္ဘဲ ကားထုတ္လုပ္ကာ ႏိုင္ငံတကာသို႔ ေရာင္းခ်ေနသည့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ တရား၀င္ ထုတ္ျပန္ထားခ်က္မ်ား အတိုင္း တင္သြင္းခဲ့ျခင္းမ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၾကပါသည္။

“ကြၽန္ေတာ္က ၀က္ဘ္ဆိုက္က ေနၾကည့္ၿပီး ဂ်ပန္ Aution က ထုတ္ျပန္ထားတဲ့အတိုင္း ႀကိဳက္တာကို ေလလံဆြဲတယ္။ ၁၉၉၅ ေမာ္ဒယ္ Hilux Surfကို ေလလံဆြဲတယ္။ Aution မွာ ေၾကညာထားတာလည္း ၁၉၉၅ ေမာ္ဒယ္၊ ဒီကိုတင္ပို႔တဲ့အခါ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက ထုတ္ေပးလိုက္တဲ့ Cancellation မွာလည္း ၁၉၉၅ ေမာ္ ဒယ္ပါပဲ။ ဂ်ပန္ဟာ ကမၻာမွာ ကားထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်တဲ့ ႏိုင္ငံေတြထဲမွာ ဘယ္အဆင့္ရွိတယ္ဆိုတာ အားလံုး သိၿပီးသားပါ။ သူတို႔သတ္မွတ္ ေၾကညာထားတဲ့ ေမာ္ဒယ္က လြဲပါ့မလား။ လြဲတယ္ထားဦး ကားေဟာင္း တစ္စီးအတြက္ ဂ်ပန္က စာရြက္စာတမ္းလိမ္လည္ၿပီး ထုတ္ေပးပါ့မလား။ ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာ အေထာက္အထား အျပည့္အစံုရွိတယ္။ ေလလံ စဆြဲတာကေန ေနာက္ဆံုး ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရာက္တဲ့အထိ သက္ေသေတြ အားလံုး ရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီေရာက္ေတာ့ ကား chassis နဲ႔ တိုက္စစ္တဲ့အခါ ေမာ္ဒယ္နိမ့္ေနတယ္ဆိုၿပီး ဒဏ္ေၾကးတပ္႐ိုက္တယ္။ CIF ေစ်းရဲ႕ သံုးဆအထိ႐ိုက္တယ္။ ေသၿပီေပါ့ဗ်ာ။ ကားေဟာင္းအပ္ၿပီး သြင္းရတဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာ ေငြက မ်ားမ်ားစားစား ရွိတာမဟုတ္ဘူး။ ေနာက္ဆံုး မတတ္သာတဲ့ အဆံုးမွာလိုတဲ့ ေငြ အတိုးနဲ႔ယူၿပီးက်ပ္သိန္း ၁၀၀ ေက်ာ္ ေလာက္ေပးၿပီး ေရြးခဲ့ရတယ္။ အဆံုးခံလိုက္ရင္ ပိုဆိုးသြားမွာစိုးလို႔ပါ။ ဒါက ကြၽန္ေတာ္ၾကံဳတာ အခုကြၽန္ေတာ့္ သူငယ္ခ်င္း၂၀၀၇ ေမာ္ဒယ္ကိုသြင္းတာ ၂၀၀၆ ျဖစ္ေနလို႔ဆိုၿပီး သံုးဆ ဒဏ္႐ိုက္ထားတယ္။ သူကေတာ့ မေရြးႏိုင္ေတာ့ဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေျပာခ်င္တာက မွားသြင္းတာမဟုတ္ဘူး၊ ဂ်ပန္ကမွားတာလား ဒီကစစ္တဲ့ စနစ္မွားတာလား ဒီၾကားထဲမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ခံေနရတာ။ အခုေတာ့ မတတ္ႏိုင္တဲ့သူက အဆံုးခံလိုက္ရဖို႔ပဲ ရွိေတာ့တယ္။ ကြၽန္ေတာ္သိခ်င္တယ္ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လို မရွိတဲ့အေနအထားနဲ႔ ကားသြင္းမယ္၊ ကိုယ္မွားတာမဟုတ္ဘဲ ဒီလိုျမင့္မားတဲ့ ဒဏ္ေၾကးနဲ႔ႀကံဳခဲ့ရင္ ေပးေဆာင္ခ်င္ စိတ္ရွိပါ့မလားဗ်ာ။ မွ်တတဲ့စည္းမ်ဥ္းပါလို႔ ေျပာၾကမလား သိခ်င္ပါတယ္” ဟု ျပည္ပမွ တင္သြင္းထားသူ ကားပိုင္ရွင္တစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

“ကြၽန္ေတာ္က သေဘၤာသားပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က်ေတာ့ ၂၀၀၇ ေမာ္ဒယ္ပဲ အနိမ့္ဆံုးသြင္းရမယ္လို႔ သတ္မွတ္ထားတယ္။ ေငြအင္အားမေတာင့္လို႔ အနိမ့္ဆံုးသြင္းခြင့္ ေပးထားတဲ့ေမာ္ဒယ္ ၂၀၀၇ Mark X သြင္းလိုက္တယ္။ တတ္ႏိုင္လို႔ သြင္းတာမဟုတ္ဘူး၊ မတတ္ႏိုင္လို႔ ျပန္ေရာင္းရင္လည္း နည္းနည္းေလး ေစ်းကြက္ရမလားဆိုၿပီး ႀကိတ္မိွတ္ၿပီးသြင္းတာ။ ကားသြင္းေပးတဲ့ ကုမၸဏီတစ္ခုကို အပ္တယ္၊ ကိုယ္တုိင္ အင္တာနက္ေပၚမွာ ရွာတယ္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက ၂၀၀၇ ေမာ္ဒယ္ပါလို႔ တရား၀င္ ေၾကညာထားတာကို သြင္းတယ္ ဒီေရာက္ေတာ့ ၂၀၀၆ ျဖစ္ေနလို႔ သံုးဆဒဏ္႐ိုက္တယ္တဲ့။ ေဒၚလာ ၁၅၀၀၀ ကို သံုးဆ႐ိုက္ေတာ့ ေဒၚလာ ၄၅၀၀၀ ေဆာင္မွ ကားထုတ္လို႔ရမယ္ဆိုေတာ့ မ်က္လံုးျပဴးကုန္ တာေပါ့။ အဲဒီကားကို ျမန္မာျပည္ အေရာက္သြင္းတာေတာင္ ရွိတဲ့ေငြ က်ပ္သိန္း ၃၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ ပံုေအာၿပီးသြင္းခဲ့ရတာ။ အဆံုးခံလိုက္ရင္လည္း ဘ၀ပ်က္ၿပီ။ ျပန္ေရြးဖို႔အတြက္လည္း က်ပ္သိန္း ၃၀၀ ၀န္း က်င္ ဘယ္လိုထပ္ရွာမလဲဗ်ာ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဗ်ာ ကားေတာင္အခုမွ ျမင္ဖူးတာ။ ဘယ္လိုစစ္လို႔ ဘယ္လို လုပ္တယ္ဆိုတာလည္း မသိ၊ ဂ်ပန္က တရား၀င္ ထုတ္ျပန္တာလည္း ၂၀၀၇ ပဲဆိုေတာ့ သြင္းတာေပါ့။ အိမ္ကလူေတြဆို စိုးရိမ္ေနၿပီ ဘယ္လိုလုပ္ရမွန္းလဲ မသိဘူးဗ်ာ။ ကိုယ္မွားတာလည္းမဟုတ္ဘူး။ ဒီအတိုင္း ဆိုရင္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ရွိတာကုန္ၿပီး အဆံုးခံလိုက္ဖို႔ပဲ ရွိေတာ့တယ္။ ခုထိကို မေရြးႏိုင္ေသးဘူး။ အသနားခံစာေလးေတာ့ တင္ထားတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အေနအထားကို နားလည္ေပးႏိုင္ဖို႔ပဲ ဆုေတာင္း ရေတာ့မယ္”ဟု သေဘၤာသားတစ္ဦး က အခက္အခဲမ်ားအေပၚ ရွင္းျပခဲ့ပါသည္။

“ဂ်ပန္က သတ္မွတ္တာ မွားတယ္လို႔ေတာ့ ဘယ္သူေျပာမလဲ။ ဒီကသြင္းတဲ့သူေတြကလည္း ေသခ်ာ ၾကည့္ၿပီးမွသြင္းတာ။ Chassis နဲ႔ စစ္လို႔ ဒုကၡျဖစ္တာ ကိုယ့္ႏိုင္ငံသားေတြပဲဆိုတာ ဂ႐ုျပဳေစခ်င္တယ္။ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းလြဲေနၿပီ၊ ဒီလိုစစ္ေဆးတဲ့ စည္းမ်ဥ္းတခ်ဳိ႕လြဲေနၿပီ ဒဏ္႐ိုက္တဲ့ႏႈန္း လြဲေနၿပီဆိုတာ ေပၚလြင္ေနၿပီ။ တစ္ဦးစ ႏွစ္ဦးစႀကံဳတာ မဟုတ္ဘူး အခုက အေတာ္မ်ားမ်ား ကို အဲဒီလိုကြဲလြဲမႈနဲ႔ ႀကံဳလာတာေလ။ ဒါတစ္ခုခုလြဲေနၿပီဆိုတာ ေပၚလြင္တာပဲ။ ဒဏ္႐ိုက္တဲ့ႏႈန္းကလည္း ဘယ္ေလာက္ျပင္းထန္သလဲ လူတစ္ေယာက္ ဘ၀ပ်က္သြားႏိုင္တဲ့ အေနအထား ျဖစ္ေနတယ္။ ေမာ္ဒယ္ တစ္ေမာ္ဒယ္ လြဲတာေလာက္ကိုေတာ့ ဒီေလာက္ထိ မလုပ္သင့္ပါဘူး။ ႏွစ္ေမာ္ဒယ္ သံုးေမာ္ဒယ္ဆို သိမ္းပစ္လိုက္ဗ်ာ။ မေျပာဘူး။ တစ္ေမာ္ဒယ္ လြဲတာေလာက္ကိုေတာ့ အမွန္တကယ္ ဂ်ပန္က အေထာက္အထား ေတြျပႏိုင္ရင္ အေကာက္ခြန္က အရင္ဒဏ္႐ိုက္တဲ့ႏႈန္းျဖစ္တဲ့ ၂၄ ပံု တစ္ပံု၊ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ဒီေလာက္ပဲ ျဖစ္သင့္တယ္။ အခု ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဒုကၡျဖစ္ေနတဲ့သူေတြ စုၿပီး တင္ျပထားတယ္။ ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးဖို႔ အရမ္းေမွ်ာ္လင့္ထားတယ္။ မဟုတ္ရင္ ေျမြပါလည္းဆံုး သားလည္းဆံုးျဖစ္ၿပီ”ဟု ျပန္လည္မေရြးယူႏိုင္သည့္ ကားတင္သြင္းထားသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

“ကားေဟာင္းအပ္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္ ကားတစ္စီးသြင္းတယ္၊ ၂၀၀၄ ေမာ္ဒယ္ျပထားလို႔ ၂၀၀၄ ဆိုၿပီး သြင္းတယ္။ ၂၀၀၃ ေမာ္ဒယ္ျဖစ္ေန တယ္ဆိုၿပီး ဒဏ္တပ္႐ိုက္မယ္ေျပာ တယ္။ ၂၀၀၄ ေမာ္ဒယ္က ၂၀၀၃ ေမာ္ဒယ္ထက္ အခြန္က်ပ္သိန္း ၄၀ ေလာက္ပိုေဆာင္ရမွာေလ။ ကိုယ္အခြန္ပိုေဆာင္ရမယ့္အလုပ္ကို လိမ္ သြင္းပါ့မလား။ ၿပီးေတာ့ ၂၀၀၆ အထိ ႀကိဳက္တာသြင္းလို႔ ရတယ္လို႔ေျပာထားတာ။ သတ္မွတ္ေပးထားတဲ့ ေမာ္ဒယ္အထဲမွာပဲ၀င္တယ္။ ဒါကိုလည္း ဒဏ္႐ိုက္ဖို႔ရွိတယ္ဆိုတာမ်ဳိးက ေတာ္ေတာ္ေလးကို လြဲေနတယ္” ဟု ကားတင္သြင္းသူတစ္ဦး က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ဒီဒဏ္ေၾကးအတိုင္းဆို မေရြးႏိုင္ေတာ့ဘူး။ သြင္းထားတဲ့ ကားဖိုးလည္း အဆံုးခံ ရမွာပဲ၊ စလစ္လည္းအဆံုးခံရမွာပဲ။ မိသားစုကိုေတာ့ တတ္ႏိုင္သေလာက္ ေျပာျပရမွာေပါ့။ ဒီက သက္ဆိုင္ရာ ဌာနကေျပာတာေတာ့ အသနားခံစာတင္တဲ့။ တင္ထားတယ္၊ ကြၽန္ေတာ္ သိတာကေတာ့ OSS အဖြဲ႕မွာ ေခါင္းေဆာင္က စီးပြားကူးသန္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး၀င္းျမင့္လို႔ ေျပာတယ္။ သူက လုပ္ငန္းရွင္ကေန ၀န္ႀကီးျဖစ္တာဆိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔အခုလို သြင္းတာ ဘယ္သူမွားတယ္ မွန္တယ္ ဆိုတာ သူသိေနမွာပါ။ သူ႕ကိုအားထားၿပီး တင္ျပထားတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဒီဒဏ္ေၾကးက တကယ္ပဲ ထိုက္တန္ သလားမွ်တသလား၊ မမွ်တဘူးလား ဆိုတာကိုလည္း နားလည္ေနမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ ကားေဟာင္း မအပ္ခင္တုန္းက ဘာျပႆနာမွမရွိဘူး။ မိသားစုေခ်ာင္လည္တယ္။ ကားေဟာင္းအပ္ၿပီး အသစ္သြင္းေတာ့ မွ ကြၽန္ေတာ့္အတြက္ေတာ့ ဒုကၡျဖစ္တာပဲ။ တကယ္လို႔သာ OSS အဖြဲ႕ အေနနဲ႔ ေလွ်ာ့မေပးရင္ေတာ့ မိသားစု စုေဆာင္းထားတာေလး အကုန္ ကုန္မွာပဲ။ ဦး၀င္းျမင့္ဦးေဆာင္တဲ့ OSS အဖြဲ႕အေနနဲ႔ အရင္တုန္းကေတာ့ ဒီလို အခက္အခဲေတြကို တင္ျပေျဖရွင္းေပးဖူးတယ္လို႔ ၾကားထားတယ္။ အခုလည္း ေျဖရွင္းေပးဖို႔ေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္။ ကိုယ့္ဖက္ကမွန္တဲ့ အတြက္ပိုၿပီး ေမွ်ာ္လင့္ထားတာပါ” ဟု ဒဏ္ေၾကးျဖင့္ ကားျပန္မေရြးႏိုင္ေသးသူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

လက္ရွိတြင္ အခက္အခဲရွိေနသူ ကားပိုင္ရွင္မ်ားအတြက္ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားမွ OSS အဖြဲ႕သို႔ တင္ျပေပးထားေၾကာင္း၊ OSS အဖြဲ႕ မွလည္း စိစစ္ကာ ဆက္လက္ တင္ျပရန္ရွိေၾကာင္း၊ OSS အဖြဲ႕တြင္ ပါ၀င္သည့္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားမွလည္း မိမိတို႔ ျပင္ဆင္ေပးသင့္သည့္ အခ်က္မ်ားကို တင္ျပထားေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

“ကြၽန္ေတာ္ သိရတာကေတာ့ သြင္းတဲ့သူေတြက တကယ္ဘာမွမသိဘူး၊ ဒါက စစ္ေဆးမႈနဲ႔တစ္ဖက္ က ထုတ္ျပန္မႈေၾကာင့္ဆိုတာေတာ့ OSS အဖြဲ႕ကလည္း သိေနတယ္။ သက္ဆိုင္ရာ ကားစစ္ေဆးတဲ့ ၀န္ႀကီး ဌာနေတြကလည္း တင္ျပေပးေနတယ္လို႔ ၾကားရတယ္။ အဲဒီအတြက္ တကယ္ ကိုယ့္ႏိုင္ငံသားေတြ မွားတာမဟုတ္လို႔ ျပင္ဆင္ေပးဖို႔ အေျခအေနရွိတယ္လို႔ ၾကားရတယ္။ ကြၽန္ေတာ္လည္း အဲဒီအေျဖကိုေမွ်ာ္ေနတာပါ။ မဟုတ္ရင္လည္း အားလံုးက ဒုကၡေရာက္ကုန္မွာေလ”ဟု ကားတင္သြင္းသူ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

Ref: Weekly Eleven

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: