ဘုရားရဲ႕ ဂုဏ္ေတာ္ကိုးပါးဆိုတာ အဓိကနားလည္းထားရမွာပါ။ ကိန္းဂဏန္း ၉နဲ႔လဲၿပီး မွတ္သားဖို႔ မသင္႔ပါဘူး။ တကယ္႔ ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ေတြက ဆုံးစမရွိပါဘူး။


LordBuddha

ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားရဲ႕တရားေတာ္ေတြကို မိမိထင္ရာျမင္ရာေတြကိုေလ်ွာက္လုပ္လို႔လည္းမျဖစ္ပါဘူး။ သာသနာေတာ္မွာကိန္းဂဏာန္းမရွိပါဘူး။ ဘုန္းေတာ္အနႏၲကံေတာ္ အနႏၲဥာဏ္ေတာ္အနႏၲနဲ႔ျပည့္စုံတဲ႔ ဘုရားရွင္မေဟာၾကားတာကိုျပဳလုပ္သည္ ၉၆၉သေကၤတသည္ေဒသနာေတာ္ကိုဆန္႔က်င္ျခင္း၊ သာသနာေတာ္ကိုဖ်က္ဆီးျခင္းပါ။ အမ်ဳိးသားေရးအေနနဲ႔ျပဳလုပ္လိုလ်ွင္ အျခားနည္းလမ္းျဖင့္ျပဳလုပ္ေစလိုပါတယ္။ ဘုရားတရားသံဃာရဲ႔ဂုဏ္ေတာ္ေတြဆုိတာ ဂဏန္းသခ်ာၤနဲ႔၁၂၃၄လို႔ခ်ျပလို႔မရနိင္ေအာင္ အသေခ်ၤအနနၲမ်ားျပားလွပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ဘာသာျခားက ၇၈၆ဆုိတာကုိ ၉၆၉ဆုိၿပီးလုိက္လုပ္သလိုျဖစ္ေနပါတယ္ သေဘာမတူပါ။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: