စဉ္းစားၾကည့္လိုက္ရင္ မွတ္မိၾကမွာပါ။စဉ္းစားၾကည့္လိုက္ရင္ မွတ္မိၾကမွာပါ။ ( ၂၀၁၂ ) ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္ခင္ကတည္းက ဘင္ဂါလီေတြကို ၀ိုက္ကဒ္ေပးျပီး အသိအမွတ္ျပဳခဲ့တာ ႀကံဖြတ္ပါတီဆိုတာကို။

စဉ္းစားၾကည့္လိုက္ရင္ မွတ္မိၾကမွာပါ။ ( ၂၀၁၂ ) ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္ခင္ကတည္းက ကုလားအမတ္ေတြ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ရွိေနခဲ့တာ ဆိုတာကို ။

စဉ္းစားၾကည့္လိုက္ရင္ မွတ္မိၾကမွာပါ။ ( ၂၀၁၂ ) ေရြးေကာက္ပြဲအျပီးမွာ အန္အယ္လ္ဒီ အျပတ္အသတ္ႏိုင္သြားေတာ့ ကခ်င္ေတြကို တိုက္ပြဲဆူေအာင္ ေျခမွဳန္းခဲ့တာ ဆိုတာကို။

စဉ္းစားၾကည့္လိုက္ရင္ မွတ္မိၾကမွာပါ။ ( ၂၀၁၂ ) ေရြးေကာက္ပြဲအျပီးမွာ အန္အယ္လ္ဒီ အျပတ္အသတ္ႏိုင္သြားေတာ့ ကုလားဗမာ အဓိကရုဏ္းေတြ ျဖစ္ေပၚလာတယ္ ဆိုတာကို။

စဉ္းစားၾကည့္လိုက္ရင္ မွတ္မိၾကမွာပါ။ ( ၂၀၁၂ ) ေရြးေကာက္ပြဲအျပီးမွာ အန္အယ္လ္ဒီ အျပတ္အသတ္ႏိုင္သြားေတာ့ ကုလားအမတ္ (၃)ေယာက္
လႊတ္ေတာ္ထဲက ေမာင္းခ်ေပးပါဆိုတာကို။

စဉ္းစားၾကည့္လိုက္ရင္ မွတ္မိၾကမွာပါ။ ( ၂၀၁၂ ) ေရြးေကာက္ပြဲအျပီးမွာ အန္အယ္လ္ဒီ အျပတ္အသတ္ႏိုင္သြားေတာ့ အမ်ိဳးသားေရးဆိုတဲ့ စကားလုံႀကီး ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ ေခတ္စားလာခဲ့တာ ဆိုတာကို ။

စဉ္းစားၾကည့္လိုက္ရင္ မွတ္မိၾကမွာပါ။ ( ၂၀၁၂ ) ေရြးေကာက္ပြဲအျပီးမွာ အန္အယ္လ္ဒီ အျပတ္အသတ္ႏိုင္သြားေတာ့ ဘာမွန္းမသိတဲ့ ျပႆနာေတြ ဘယ္က ဘယ္လို ေပၚေပါက္လာမွန္း မသိဘူးဆိုတာကို ………………….။

( ဦးႏိုင္၀င္း လန္ဒန္ )

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: