Monk’s xenophobia


“အျပင္လူစိမ္းမ်ားကုိ ႀကံဖန္ေၾကာက္ရြံ႕ေသာဘုန္းၾကီး”

မည္သည့္အရာက ထုိကဲ့သုိ႔ ထိန္းမရေလာက္ေအာင္ ေဒါသနဲ႔ အမုန္းေတြျဖစ္ေပၚေစခဲ့သနည္း…..?
အျဖစ္အပ်က္အစက မတ္လ ၂၀ ရက္ေန႔ ၿမဳိ႕လည္မွာရွိတဲ့ မူဆလင္ပုိင္ ေရႊဆုိင္တစ္ဆုိင္က စတင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ၾကားရသေလာက္ကေတာ့ ဗုဒၶဘာသာဝင္ စုံတြဲတစ္တြဲက ၄င္းတုိ႔ရဲ႕ လက္ဝတ္ ရတနာကုိ ေရာင္းခ်ဖုိ႔ အဲဒီမူဆလင္ဆုိင္ကုိ ေရာက္လာခဲ့ပါတယ္။ အေရာင္းအဝယ္ကိစၥေျပာဆုိရာမွ ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းျပီး အခ်င္းမ်ားၾကတယ္။ ထုိမွ အရွိန္ျမင့္လာကာ ရန္ပြဲအသြင္သုိ႔ ကူးေျပာင္းသြားခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ထုိ႔ေနာက္ အဆုိပါ ဗုဒၶဘာသာအမ်ဳိးသားဟာ ဒဏ္ရာနဲ႔ ေဆးရုံမွာ ေသဆုံးသြားခဲ့ေတာ့ ဘုန္းၾကီး ေတြက ထုိမူဆလင္ ေရႊဆုိင္ကုိ စတင္တုိက္ခုိက္တယ္။ အဲဒီမေတာ္တဆ ျဖစ္ရပ္ကေလးက လူအုပ္ၾကီး တစ္ခုလုံး အၾကမ္းဖက္လုပ္ေဆာင္ရန္ အားေပးလုိက္တဲ့ မီးပြင့္ေလးတစ္ခုျဖစ္ခဲ့တယ္။ ေဒါသၾကီးေနတဲ့ လူအုပ္ ၾကီး ထိန္းမႏုိင္သိမ္းမႏုိင္ဘဲ မူဆလင္လူမ်ဳိးမ်ား ေနထုိင္ရာ မွန္သမွ်ကုိ တုိက္ခုိက္ ဖ်က္ဆီးခဲ့ၾကတယ္။ ျဖစ္ပြားေသာ ပဋိပကၡႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းျပီး သုံးသပ္သည့္သေဘာထား အျမင္မ်ားမွာ မတူကြဲျပားလ်က္ရွိၾကသည္။
သုိ႔ေသာ္ အျငင္းပြားမႈရဲ႕ ေနာက္ကြယ္မွာရွိေနတဲ့ အရာကေတာ့ ျမန္မာေတြရဲ႕ အေၾကာက္တရားေတြပါပဲ။ မူဆလင္ေတြဟာ ျမန္မာျပည္အႏွံ႔အျပားမွာ လွ်င္ျမန္စြာ ျပန္႔ႏွံ႔ေနျခင္းက ၄င္းတုိ႔ရဲ႕ စုိးရိမ္မႈကုိ ျမင့္တက္လာေစ တယ္။ ျမန္မာေတြက မူဆလင္ေတြကုိ ႏွိမ့္ခ်ျပီး ကုလားဆုိေသာ အသုံးအႏႈန္းနဲ႔ ခုိင္းႏႈိင္းေခၚၾကပါတယ္။
အထူးသျဖင့္ မႏၲေလးၿမဳိ႕မွာရွိတဲ့ အသက္ ၄၅ ႏွစ္အရြယ္ ဘုန္းၾကီးအုိတစ္ပါးျဖစ္တဲ့ အရွင္ဝီရသူက ဒီအၾကမ္း ဖက္မႈေတြကုိ ေထာက္ခံအားေပးေနတာပါပဲ။ ၄င္းသည္ ၂၀၀၃ခုႏွစ္တြင္ မူဆလင္ဆန္႔က်င္ေရး အၾကမ္းဖက္မႈ ေတြကုိ ျဖစ္ပြားေအာင္ ေသြးထုိးလႈံေဆာ္မႈနဲ႔ အက်ဥ္းခ်ခံရသူျဖစ္ျပီး လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္က လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္နဲ႔ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာသူလည္းျဖစ္သည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပဋိပကၡမွာ ဗုဒၶဘာသာဘက္က ရပ္တည္ျပီး မူဆလင္ေတြကုိ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့သူတစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။ သူ႔အေျပာအဆုိ မ်ားႏွင့္ စာအုပ္မ်ားထုတ္ေဝခဲ့ကာ လူထုၾကား ျပန္႔ႏွံ႔သြားခဲ့တယ္။ လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ မူစလင္လူဦးေရးကုိ အထိတ္တလန္႔ျဖစ္ျပီး စုိးရိမ္ေနသူတစ္ဦးလည္း ျဖစ္ေပသည္။
ကၽြန္ေတာ့္ကုိ မႏၲေလးမွာရွိတဲ့ သူရဲ႕ မစုိးရိမ္ေက်ာင္းတုိက္မွာ ေတြ႕ဆုံဖုိ႔ သေဘာတူခဲ့တယ္။ သူ႔ရဲ႕ အေျပာ အဆုိက တည္ျငိမ္တယ္၊ ယဥ္ေက်းတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္သုံးသပ္မိသေလာက္ကေတာ့ သူ႔ရဲ႕စီမံကိန္းက သူ႔ကုိ ယုံၾကည္ကုိးကြယ္သူေတြက သူ႔အေပၚ ၾကည္ညဳိေလးစားျပီး ၾသဇာတိကၠမ ၾကီးလာေအာင္ လုပ္ေနျခင္းသာ ျဖစ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္သူနဲ႔ ေတြ႕တုန္းက သူ႔ကုိ အစုိးရဆင့္ေခၚစာနဲ႔ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႕ဆုံျပီး အသုိင္းအဝုိင္းႏွစ္ခုၾကား တင္းမာမႈေတြကို ပေပ်ာက္ေစရန္ ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ရန္ကုန္သြားျပီး ျပန္ေရာက္လာ ကစပဲ ရွိပါေသးတယ္။ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ ဝီရသူ ေဆြးေႏြးေတာ့ သူ႔ရဲ႕ မူဆလင္မူဝါဒကုိ ေလ်ာ့ခ်ေပးမယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ကုိ ေျပာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူ႔ရဲ႕ ရန္လုိတဲ့ လမ္းစဥ္ျဖစ္တဲ့ ျမန္မာျပည္ရွိ မူဆလင္ လူနည္းစု ဦးေရကုိ အမ်ားဆုံး ၈% ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၉% ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ေလ်ာ့ခ်ဖုိ႔ အၾကံအစည္ကေတာ့ ေအာင္ျမင္ခဲ့ပုံ မရပါဘူး။
“၉၆၉ stickers”
ဝီရသူက ကၽြန္ေတာ့္ကုိေျပာတယ္။ “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ျမန္မာလူမ်ဳိး၊ ဗုဒၶဘာသာေတြက သိပ္ၿပီး ႏုညံ့ သိမ္ေမြ႔ၾကပါတယ္။ လုိအပ္ေနတာက ဂုဏ္ယူဖြယ္ေကာင္းတဲ့ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္၊ မ်ဳိးခ်စ္ပုဂၢဳိလ္ပါ။”လုိ႔ ဝီရသူက ဆုိတယ္။ ဒီမွာရွိတဲ့ မူဆလင္ေတြက လုပ္ငန္းနဲ႔လုပ္ကုိင္တာ ကၽြမ္းက်င္ၾကတယ္။ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးနဲ႔ ေဆာက္လုပ္ေရးေတြကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ထားတယ္။ အခုဆုိ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြမွာေတာင္ ေနရာယူလာၾကၿပီး၊ ဒီအတုိင္းသာ ဆက္သြားေနရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာလည္း အာဖဂန္နစၥတန္နဲ႔ အင္ဒုိနီးရွားလုိမ်ဳိး မူဆလင္ႏုိင္ငံအျဖစ္ အဆံုးသတ္ရလိမ့္မယ္လုိ႔ သူက ထပ္ေလာင္း ေျပာခဲ့တယ္။ ဆက္လက္ၿပီး ဒီမူဆလင္ မေကာင္းဆုိးဝါးေတြရဲ႕ အႀကံအစည္ကုိ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္တဲ့ အေထာက္အထားလုိ႔ သူေျပာတဲ့အခ်က္ေတြ ရေနၿပီ လုိ႔ ဆုိတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဝီရသူ အေျပာအရ မူဆလင္ေတြက ဗုဒၶဘာသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ အႀကိမ္ႀကိမ္ အဓမၼ ျပဳက်င့္ၾကေၾကာင္း၊ သူတုိ႔ရဲ႕ စည္းစိမ္ေတြကုိ ဗုဒၶဘာသာအမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ ေသြးေဆာင္အိမ္ေထာင္ျပဳႏုိင္ရန္ အတြက္ အသံုးျပဳလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔ အိမ္ေထာင္က်သည္ႏွင့္ ဗုုဒၶဘာသာဝင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား အိမ္တြင္ ပိတ္ေလွာင္ကာ အတင္းအဓမၼ ဘာသာေျပာင္းခုိင္းသည္ဟု မူဆလင္မ်ားအေပၚ စြပ္စြဲေျပာၾကားခဲ့သည္။
ထုိ႔ျပင္ မူဆလင္လူဦးေရက တုိးပြားႏႈန္းအလြန္ျမန္ဆန္ၿပီး၊ တျဖည္းျဖည္းေနရာယူလာၾကၿပီ ျဖစ္သည္ဟုလည္း ဆုိသည္။ ၿပီးေတာ့ အရွင္ဝီရသူက ျပဴးတူးၿပဲတဲနဲ႔ ေတာက္ပေသာစာအုပ္ကုိ ယူလာၿပီး ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ျပတယ္။ အဲဒီမွာ ပါတာေတြကေတာ့ ဗုဒၶဘာသာ အမ်ဳိးသမီးက အၾကမ္းဖက္သူလက္ထဲမွာ ေၾကာက္ရြံ႕ေနရပုံနဲ႔ မူဆလင္ေတြကုိ သြားရည္က်ေနတဲ့ ဝံပုေလြဆုိၿပီး ေက်ာခ်မ္းဖြယ္ တင္စားေျပာဆုိထားတာကုိ ေတြ႔ရတယ္။
မင္းက မ်ဳိးေစ့တစ္ေစ့ကုိ ဘုရားထဲမွာ ပစ္ထားခဲ့ၿပီဆုိပါစုိ႔၊ အဲဒီမ်ဳိးေစ့ကတဆင့္ အပင္ႀကီးထြားလာၿပီး၊ ေဘးမွာရွိတဲ့အရာေတြကုိ ဖံုးအုပ္ဖ်က္ဆီး သြားႏုိင္ေျခရွိလာတဲ့အခါ အပင္မဖ်က္ဆီးႏုိင္ခင္ မင္းက အရင္ ခုတ္လွဲထားဖုိ႔ လုိလာၿပီ၊ ဒါကုိ ဥပမာထားျခင္းအားျဖင့္ ဘယ္အရာမဆုိ ေသးငယ္ပါေသးတယ္ဆုိၿပီး သတိ လက္လြတ္ျဖစ္ေနလုိ႔ မရဘူးဆုိတာ ထင္ရွားပါတယ္။
ဝီရသူက မိတၳီလာမွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ အၾကမ္းဖက္မႈမွာ အဓိကေနရာက ပါဝင္ခဲ့တယ္ဆုိတာ မဟုတ္ပါဘူးလုိ႔ အခုိင္အမာ ျငင္းဆုိေနေသာ္လည္း ျဖစ္ပြားတဲ့ေနရာမွာ သူရွိေနခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ တုိက္ပြဲေတြကုိလည္း တားဆီးဖုိ႔ၾကဳိးပမ္း အားထုတ္ခဲ့တာမ်ဳိးလည္း မရွိခဲ့ပါဘူး။ ဒါ့အျပင္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြကုိလည္း ႏုိင္ငံတြင္းရွိ မူဆလင္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ဆုိင္မ်ားတြင္ ဝယ္ယူျခင္း၊ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရန္တုိက္တြန္းလ်က္ ရွိသည္။ ၎၏ ေနာက္လုိက္မ်ားကလည္း ဗုဒၶဘာသာ၏ အေရးပါေသာ အစိတ္အပုိင္း သေကၤတ ရုိက္ႏွိပ္ထားသည့္ ၉၆၉ ကပ္ခြာ တံဆိပ္မ်ားကုိလည္း မႏၲေလးၿမဳိ႕ရွိ ဆုိင္မ်ားတြင္ ျဖန္႔ခ်ီေပးလွ်က္ရွိသည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ ျပည္တြင္း အိမ္ၿခံေျမ အက်ဳိးေဆာင္ ေအးဂ်င့္တစ္ဦးျဖစ္သူ ၾကည္ၾကည္မာဆုိသူႏွင့္ အဓိကေစ်းအတြင္း လွည့္လည္ၾကည့္ရႈေနစဥ္ သူမက ၉၆၉ တံဆိပ္မ်ား ကပ္ထားသည့္ ဆုိင္တန္းမ်ားကုိ ညႊန္ျပၿပီး ထုိတံဆိပ္ကပ္ထားပါက ဗုဒၶဘာသာဆုိတာ သိႏုိင္တယ္လုိ႔ ဂုဏ္ယူစြာျဖင့္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။ အဲဒီမွာ ေခါင္းက ပုဝါၿခဳံထားတဲ့ အထီးက်န္ေနတဲ့ မူဆလင္ဆုိင္ခန္းပုိင္ရွင္ မိန္းမတစ္ဦး ေဖာက္သည္မရွိဘဲ ထုိင္ေနရတာကုိ ျမင္လုိက္ရတယ္။ ေမးၾကည့္လုိက္ေတာ့ ေၾကာက္ေနပံုရၿပီး ေလသံတုိးတုိးနဲ႔ ေျပာျပတယ္။ သူမေျပာတာကေတာ့ သူ႕ဆုိင္ရဲ႕ေဖာက္သည္ေတြက မိတၳီလာ အေရးအခင္းၿပီးကတည္းက မယံုႏုိင္ေလာက္ေအာင္ ထုိးက်သြားတယ္လုိ႔ ေျပာတယ္။
“ကၽြန္မက လုပ္ငန္းလုပ္ေနတဲ့ မိန္းမတစ္ေယာက္ပါ။ ဒီလုိပဋိပကၡေတြမွာ ပါဝင္ပတ္သက္ဖုိ႔ စိတ္ေတာင္မကူးမိပါဘူး။ ကၽြန္မဝတ္ထားတဲ့ ပံုစံကုိ မႀကဳိက္ၾကလုိ႔ ေဖာက္သည္ေလ်ာ့သြားတယ္လုိ႔ပဲ ထင္မိပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ဟာ ယခင္ စစ္အစုိးရလက္ထက္ အုပ္ခ်ဳပ္ပံုေၾကာင့္ အမ်ားသူငါလုိ ယံုၾကည္မႈ ကင္းမဲ့လာၿပီး တအံုေႏြးေႏြး ျဖစ္ေနတဲ့စိတ္ေတြ ထၾကြလာပံုရတယ္။ အခုလုိ အလ်င္အျမန္ အျပဳသေဘာ ေဆာင္တဲ့ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ႏုိင္ငံေရး ပြင့္လင္းမႈေတြ လုပ္လာေတာ့ အနာဂါတ္အတြက္ ပုိေကာင္းၿပီး အလားအလာေကာင္းရွိတဲ့ ႏုိင္ငံျဖစ္လာပါတယ္။”

(အဂၤလိပ္စာမူကုိ မူရင္းလင့္ခ္ႏွင့္အတူ ပူးတြဲတင္ျပပါသည္။)

• Monk’s xenophobia
So what caused this frenzy of rage and hatred?
It started at a Muslim-owned gold-shop in the town centre on 20 March. People told me a Buddhist couple had gone to sell their jewellery. There was a dispute over the price, which escalated into a fight.
Then a Buddhist monk was attacked. He died later in the town hospital. News of that incident appears to have sparked off a sustained mob attack on all Muslim quarters.
An argument in this gold shop quickly escalated into widespread communal violence
There are differing views over how spontaneous the violence was, and whether outside, organised forces might have played a role.
“Start Quote
Now [the Muslims] are taking over our political parties”
Ashin Wirathu Buddhist monk
But what is beyond dispute is the visceral fear and resentment of Muslims, openly expressed these days all over Burma. They refer to them with the derogatory term “kala”.
The most prominent exponent of this view is a 45-year-old monk in Mandalay, Ashin Wirathu.
Imprisoned in 2003 for inciting anti-Muslim violence, he was released last year as part of the broader amnesty for prisoners.
He organised protests in support of Buddhists in Rakhine state, where communal violence broke out in June, and published speeches which have been widely distributed. He presents a frighteningly xenophobic picture of his country.
He agreed to meet me at his Ma Soe Yein monastery in Mandalay. Calm and softly-spoken, he projects a powerful charisma, and his many followers are clearly in awe of him.
Ashin Wirathu (front) is urging Buddhists to boycott Muslim businesses
When I saw him he had just returned from Rangoon, where he had been summoned by the government to a meeting of religious leaders in order to ease community tensions.
So he has agreed to tone down his speeches, he told me.
But his hostility towards a Muslim minority making up at most 8% or 9% of the population seemed unchanged.
‘969 stickers’
“We Buddhist Burmese are too soft,” he told me. “We lack patriotic pride.
“They – the Muslims – are good at business, they control transport, construction. Now they are taking over our political parties. If this goes on, we will end up like Afghanistan or Indonesia.”
Ashin Wirathu has amassed a collection of what he says is “evidence” of the evils of the Muslim community.
He accuses Muslim men of repeatedly raping Buddhist women, of using their wealth to lure Buddhist women into marriage, then imprisoning them in the home.
Burmese monks have a long tradition of political involvement
Their population is growing too fast, he says. They are taking over.
He shows me a book with a lurid cover, depicting a Buddhist woman cowering in terror before a giant, salivating wolf. Then he offers a chilling allegory.
“Start Quote
I do not want to be involved in this. Maybe they don’t like the way I dress”
Muslim stall-holder
“When you leave a seed, from a tree, to grow in a pagoda, it seems so small at first. But you know you must cut it out, before it grows and destroys the building.”
He insists he played no role in the violence at Meiktila, although he was there. But he has not stopped campaigning.
He is urging Buddhists all over the country to boycott Muslim businesses.
So his followers have been distributing stickers printed with the number ‘969’, which symbolise elements of Buddhism, to shopkeepers around Mandalay.
I went with Kyi Kyi Ma, a local estate agent, around the main market, and she pointed out with pride how many stalls had the sticker, identifying them as Buddhist.
Buddhist stalls are using stickers to identify themselves
A solitary Muslim stall-holder, in a headscarf, sat without customers.
Speaking in a nervous whisper, she told me her customers had fallen dramatically since the trouble in Meiktila.
“I am a businesswoman. I do not want to be involved in this,” she said. “Maybe they don’t like the way I dress.”
Burma has a long history of communal mistrust, which was allowed to simmer, and was at times exploited, under military rule.
It is out in the open now, and spreading quickly in the new climate of freedom which was supposed to move the country towards a better, kinder future.

http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-22023830

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: