ပ်ဴၿမိဳ႕ေဟာင္းမ်ား ကမၻာ့ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္စာရင္း၀င္ရန္ ICOMOS စတင္စစ္ေဆး


ပ်ဴၿမိဳ႕ေဟာင္းမ်ားျဖစ္သည့္ သေရေခတၱရာ၊ ဗိႆႏုိး၊ ဟန္လင္း ေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕သံုးၿမိဳ႕ ကို ကမၻာ့အေမြအႏွစ္စာရင္း၀င္ရန္ တင္ျပထားရာ ယူနက္စကိုလက္ေအာက္ရွိ ICOMOS မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား လာေရာက္စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။


ICOMOS မွ လာေရာက္စစ္ေဆးသူမ်ားသည္ ပ်ဴၿမိဳ႕ေဟာင္း သံုးၿမိဳ႕ကို လွည့္လည္စစ္ေဆးေနေၾကာင္း ေအာက္တိုဘာ ၁၂ ရက္ က ျပည္ၿမိဳ႕၌က်င္းပေသာ ပ်ဴၿမိဳ႕ ေဟာင္းမ်ား ကမၻာ့ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္စာရင္း၀င္ေရး လႈံ႔ေဆာ္ျခင္းအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္သည့္ ေရွးေဟာင္းသုေတသန၊ အမ်ဳိးသားျပတိုက္ႏွင့္ စာၾကည့္တိုက္ဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းလြင္က ေျပာၾကားသည္။

““ ICOMOS အဖြဲ႕ေတြ အခုကတည္းက လာေရာက္စစ္ေဆးေနၾကပါၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔မျမင္ႏိုင္တဲ့အဖြဲ႕ေတြလႊတ္ၿပီး စစ္ေဆးေနတယ္။ သူတို႔ေတြက သံုးေယာက္အဖြဲ႕တို႔၊ ႏွစ္ေယာက္အဖြဲ႕တို႔လာၿပီး စစ္ေဆးသြားတယ္။ ၿမိဳ႕သံုးၿမိဳ႕စလံုးကို လွည့္ၿပီး စစ္ေဆးေနတယ္။ တခ်ဳိ႕ေနရာေတြမွာ လွ်ဳိ႕၀ွက္အဖြဲ႕ေတြနဲ႔စစ္တယ္။ တခ်ဳိ႕အထဲမွာ ပညာရွင္ေတြပါတယ္””ဟု ဒုၫႊန္ခ်ဳပ္က ေျပာသည္။

ပ်ဴၿမိဳ႕ေဟာင္း ကမၻာ့ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္စာရင္း၀င္ေရး စဥ္ဆက္မျပတ္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိရာ ပ်ဴေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕ မ်ားရွိရာ ေဒသမ်ားတြင္ နယ္ပယ္စံုပါ၀င္ေသာေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕မ်ားဖြဲ႕၍ ေဒသခံမ်ား တန္ဖိုးထားေစာင့္ေရွာက္လာေစရန္ စည္း႐ံုးျခင္း၊လႈံ႔ေဆာ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။

ပ်ဴၿမိဳ႕ေဟာင္းမ်ား ႀကီးၾကပ္ ညႇိႏိႈင္းေရးအဖြဲ႕ (PYUCOM) က ပ်ဴ ၿမိဳ႕ေဟာင္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းေရး၊ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား၊ ျပတိုက္အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းမ်ား၊ ပတ္၀န္းက်င္သန္႔ရွင္းေရးရွင္းလင္းျခင္းမ်ား၊ လမ္းမ်ားေဖာက္၍ လမ္းညႊန္ဆိုင္းဘုတ္မ်ားလုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ခရီးသြားေလ့လာသူမ်ားအတြက္ နားေနေဆာင္မ်ားျပဳလုပ္ေပးျခင္း အစရွိေသာလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနသည္။ ပ်ဴေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕မ်ားကို ယူနက္စကုိ လက္ေအာက္ရွိ ICOMOS က စတင္စစ္ေဆးလ်က္ရွိၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလအထိ စစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။

ကမၻာ့ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္စာရင္း၀င္ အသိအမွတ္ျပဳသတ္မွတ္ျခင္းကို ၂၀၁၄  ဇြန္လတြင္ အေျဖသိႏုိင္ေၾကာင္း၊ ကမၻာ့ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္စာရင္း၀င္သြားပါက ကုလသမဂၢမွ နည္းပညာႏွင့္အေထာက္ပံ့မ်ား ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

““ကမၻာ့ယဥ္ေက်းမႈအေမြႏွစ္စာရင္း၀င္သြားရင္ အဓိက ကေတာ့ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈကို ကမၻာကသိသြားမယ္။ ကမၻာက သိသြားရင္ ႏိုင္ငံျခားဧည့္သည္ေတြလာမယ္။ သူတို႔က ေဒၚလာသံုးတယ္။ အဲဒီေတာ့ ႏိုင္ငံျခားေငြေတြ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေဒသခံျပည္သူေတြထံ ၀င္လာမယ္။ ႏိုင္ငံနဲ႔ေဒသခံျပည္သူေတြအတြက္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမယ္။ ေဒသခံေတြဘက္ကလည္း ပ်ဴယဥ္ေက်းမႈေတြကို ကမၻာက ပိုမိုသိသြားေအာင္ ေရွးေဟာင္းပစၥည္းပံုစံတူေလးေတြ ျပဳလုပ္ေရာင္းခ်တာတုိ႔၊ တီရွပ္ေတြကို႐ိုက္ႏွိပ္ေရာင္းခ်တာတို႔ ျပဳလုပ္သင့္တယ္””ဟု ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းလြင္က ေျပာသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: